Fra betongfagarbeider til anleggsleder

 

Ørjan Vie arbeider som anleggsleder på prosjektet Bergen Rådhus, et ombyggingprosjekt som også skal Breeam sertifiseres. Ørjan startet karrieren som TAF-elev innen betong , hvor han tok fagbrev som betongfagarbeider. Veien videre gikk til Universitetet i Stavanger for en 3-årig bachelor innen konstruksjonsteknikk.

Les mer

Tømrer med sans for detaljer

 

Simonas Derkintis arbeider for øyeblikket på Bergen Rådhus med produksjon innen tømmer og innredning. Simonas er et arbeidsjern som trives best når det er mye å gjøre. I en alder av 33 har han en imponerende CV å vise til.

Les mer

Prosjektingeniør, miljøleder og masterstudent

 

Ingrid Småbrekke er prosjektingeniør og miljøleder i Constructa Entreprenør AS. Det var ikke gitt at Ingrid skulle bli ingeniør.

På videregående hadde Ingrid en lærer som sa at hun aldri kunne bli ingeniør. Det resulterte i at Ingrid manglet realfag for å komme inn på ingeniørstudiet og planen var å studere økonomi og administrasjon i London.

Les mer

Betongveteranen og den unge ingeniøren

 

Arvid Åmodt er anleggsleder for Constructa Entreprenør AS på Oselvo prosjektet; et boligprosjekt i Os hvor JM er byggherre og Constructa Entreprenør AS har kontrakter for grunn- og betongarbeider.

Les mer

Voksenlærling og hovedverneombud

Kristian Haugland var lenge usikker på hva han skulle gjøre etter å ha gjennomført generell studiekompetanse på videregående og  førstegangstjeneste i Garden. Han var innom tanken på byggfag, men det var ikke før en kamerat hadde startet som lærling i voksen alder at Kristian vurderte dette selv.

Les mer

Daglig leder Thor Småbrekke om verdier og veien fremover for Constructa Entreprenør

På vegne av alle i Constructa Entreprenør vil vi ønske deg velkommen som ny daglig leder.

Les mer