Daglig leder Thor Småbrekke om verdier og veien fremover for Constructa Entreprenør

På vegne av alle i Constructa Entreprenør vil vi ønske deg velkommen som ny daglig leder.

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er fra ekstremsportbygda Voss og er glad i friluftsliv både sommer og vinter. Jeg har 3 flotte voksne barn. Profesjonelt har jeg lang og bred erfaring fra entreprenørbransjen tilbake fra 1986. Har jobbet i både inn- og utland for store firma før jeg var med å starte opp Constructa Entreprenør i 2006. Jeg liker å jobbe med mennesker og relasjonsbygging. Det ligger en stor glede for meg i å være med å utvikle og skape varige verdier.

Hvorfor ble du daglig leder?

På grunn av andre forpliktelser i organisasjonen var det nødvendig å fristille forhenværende daglig leder til arbeid i prosjekt. Siden jeg har erfaring som daglig leder fra tidligere arbeidsforhold i Singapore, var det et naturlig valg at jeg midlertidig skulle ta på meg rollen som daglig leder. Jeg er takknemlig for tilliten fra organisasjonen og ser frem til å jobbe tett med kompetente ansatte i en ny rolle.

Hvis vi ber folk som rapporterer til deg om å beskrive dine profesjonelle styrker;  hva vil de svare?

Jeg har fått tilbakemelding på at jeg er flink til å ta vare på mennesker og god på å bygge gode relasjoner. Jeg prøver også å være både strukturert og ryddig.

Hva betyr Constructa Entreprenør sine grunnverdier tid, kost og kvalitet for deg?

Å holde avtaler og ivareta det som er nedskrevet i kontrakter, samt gjennomføre på tid, kost og kvalitet er grunnleggende verdier i vår virksomhet. Tillitt tar lang tid å bygge opp - men er utrolig raskt å ødelegge. Det er derfor viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet og jobber for å beholde den gjensidige tilliten vi har med offentlige myndigheter, byggherrer, underentreprenører og leverandører.

Hvilke verdier er det viktigst for deg å etterleve som leder?

Det viktigste for meg som leder er å være pålitelig, ærlig og tydelig. Dette er for meg grunnleggende verdier for å bygge og beholde gode relasjoner både internt og eksternt. Jeg vil være tilgjengelig, og å ha en god dialog med alle i organisasjonen er veldig viktig for å kunne sette sammen de beste lagene. Min erfaring er at de beste lagene er satt sammen av personell med ulike egenskaper, og dette ønsker jeg å bygge videre på.

Hvordan har du tenkt å jobbe fremover?

Jeg ønsker å styre gjennom ledergruppen og har derfor fokus på å gi tillit til den enkelte leder og videreutvikle det arbeidet vi har igangsatt. Det er mye god kompetanse i bedriften og min oppgave som leder er å motivere og utvikle den enkelte til å bruke denne kompetansen. Vi har personell i organisasjonen som går av med pensjon i løpet av de neste årene, og vi er derfor i gang med å sikre rekruttering og opplæring for å beholde kompetanse og kontinuitet i bedriften. Målet er til enhver tid å ha riktig kompetanse til de prosjektene vi skal gjennomføre.

Hva er dine forventninger til Constructa Entreprenør i tiden fremover? 

Målet vårt er å jobbe for de store og  profesjonelle utbyggerne som har store og krevende prosjekter. Dette sikrer at vi henger med i den teknologiske utviklingen og det utvikler våre ansatte slik at vi er forberedt på innovasjoner i markedet.

Hvordan kan Constructa Entreprenør bidra til økt bruk av miljøteknologi, bærekraft og således et bedre miljø?

Vi har siden vinteren 2020 vært sertifisert innen ISO 14001 miljø og dette var en bevist handling for å kunne stille sterkere til å møte fremtidens utfordringer innen miljøarbeid. Vi må være i stand til å tilpasse oss krav som ligger i miljøprosjekter. Høsten 2020 overleverte vi vårt første Breeam excellent prosjekt (Åsane VGS). Revisorklassifisering har vi mottatt og bygget er sertifisert som Breeam Excellent, noe vi er utrolig stolt av. Vi er også i ferd med å skifte ut bilparken i firmaet fra fossilt brennstoff til elektrisk for å kunne imøtese Bergen kommune sitt fremtidige mål om fossilfrie byggeplasser. Vi holder internt på med en miljø kartlegging av materialbruk og produkter, noe som på sikt vil resultere i spesifikke miljø krav til våre underentreprenører og leverandører.

Hva er det du trives med å gjøre når du ikke er på jobb?

Jeg har hytte på Hamlagrø (fjellet mellom Dale og Voss) og er veldig glad i være der. Jeg er generelt glad i å gå i fjellet, både lokalt men også større fjell i utlandet. Har deltatt på flere fjellturer,  Kilimanjaro i Afrika, Kinabalu i Asia og fjell i Nepal. Jeg liker også å tilbringe tid med gode venner, gjerne med god mat og god vin til.

Hvis du ser tilbake på livet ditt så langt, hva er du mest stolt over å ha oppnådd?

Det første som må trekkes frem er gleden over å ha fått og oppdratt 3 flotte barn. Jeg er også stolt over å ha fått være med å bygge opp en bedrift fra grunnen av som i dag har 153 fast ansatte og sysselsetter mer enn det dobbelte gjennom prosjektene vi utfører. Jeg kan også med stolthet se tilbake på mange av de flotte prosjekter som vi har hatt og som vil være en del av bybildet i lang tid fremover.