Constructa
Entreprenør AS

 

 

Fusjon med Veidekke Entreprenør AS

Vi ønsker med dette å gi følgende informasjon til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere:

Constructa Entreprenør AS (org.nr. 990 702 411) («Constructa») er fusjonert med Veidekke Entreprenør AS (org. nr. 984 024 290) («Veidekke»).

Constructa og Veidekke har gjennomført en fusjon. Constructa er overdragende selskap og Veidekke er overtakende selskap. Constructas eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overdratt til Veidekke. Kreditorvarsel ble kunngjort i Foretaksregisteret 31. mars 2023.

Fusjonen ble gjennomført med virkning fra og med 1. juni 2023. Ny juridisk enhet og kontaktinformasjon er nå:

Veidekke Entreprenør AS, org.nr 984 024 290.

Forretningsadresse: Skabos vei 4, 0278 Oslo

Vi har som målsetning at det gode samarbeidet med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal fortsette uendret, og ser frem til å videreføre den høye kvaliteten og kundefokuset dere har erfart med Constructa i Veidekke.