Constructa
Entreprenør AS

Constructa Entreprenør AS er en stor lokal entreprenør i Bergen- og Vestlandsregionen med bred og vel fundamentert kompetanse på krevende prosjekter, og en operativ evne som ivaretas av medarbeidere med lang bransjetilknytning. Constructa Entreprenør AS ivaretar alle faser innen eiendomsutvikling og gjennomfører alle type bygg- og anleggsprosjekter.

Vi vektlegger samspill og dialog med oppdragsgiver og brukere for å oppnå gode resultater og har flere store profesjonelle- og gjentakende oppdragsgivere i Vestlandsregionen.

Constructa Entreprenør AS skal satse blant private og offentlige byggherrer, og være en av de ledende aktørene på Vestlandet.

Constructa Entreprenør AS skal være en foretrukket arbeidsgiver i bransjen i Bergensregionen. Vi skal være en spennende arbeidsplass hvor utvikling og vedlikehold av kompetanse og internrekruttering skal stå i fokus.

Vi skal tilstrebe bruk av miljøteknologi og energiløsninger som bidrar til å redusere avfall, forbruk av ikke fornybare ressurser og et bedre miljø.

Våre relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal være verdiskapende for alle parter. Vi skal arbeide for å være den foretrukne partner for disse.

Hvem er vi?

Satser blant private og offentlige byggherrer. En av de ledende aktørene på Vestlandet.

Les mer

Hvem er vi?

En foretrukket arbeidsgiver i bransjen i Bergensregionen. Utvikling og vedlikehold av kompetanse og internrekruttering står i fokus.

Les mer

Hvem er vi?

Tilstreber bruk av miljøteknologi og energiløsninger for et bedre miljø.

Les mer

Hvem er vi?

Våre relasjoner skal være verdiskapende og vi arbeider for å være den foretrukne partner.

Les mer

Vi trenger flere kollegaer!

Er du på utkikk etter ny jobb? Vi har flere ledige stillinger. 

Covid-19

Covid-19 har medført store utfordringer i samfunnet også for Constructa Entreprenør AS. Vi vil holde i gang så langt det lar seg gjennomføre, og ser inntil videre at vi på tross av utfordringer med bemanning og materialleveranser klarer å produsere ute på byggeplass.