Constructa
Entreprenør AS

Fusjon med Veidekke Entreprenør AS

Vi ønsker med dette å gi følgende informasjon til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere:

Constructa Entreprenør AS (org.nr. 990 702 411) («Constructa») er et heleid datterselskap av Veidekke Entreprenør AS (org. nr. 984 024 290) («Veidekke»).

Constructa og Veidekke skal nå gjennomføre en fusjon. Constructa er overdragende selskap og Veidekke er overtakende selskap. Constructas eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal overdras til Veidekke. Kreditorvarsel ble kunngjort i Foretaksregisteret 31. mars 2023.

Etter planen skal fusjonen ha virkning fra og med 1. juni 2023. Ny juridisk enhet og kontaktinformasjon vil da bli:

Veidekke Entreprenør AS, org.nr 984 024 290.

Forretningsadresse: Skabos vei 4, 0278 Oslo

Vi har som målsetning at det gode samarbeidet med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal fortsette uendret, og ser frem til å videreføre den høye kvaliteten og kundefokuset dere har erfart med Constructa i Veidekke.

Våre prinsipper

Constructa Entreprenør AS skal satse blant private og offentlige byggherrer, og være en av de ledende aktørene på Vestlandet.

Constructa Entreprenør AS skal være en foretrukket arbeidsgiver i bransjen i Bergensregionen. Vi skal være en spennende arbeidsplass hvor utvikling og vedlikehold av kompetanse og internrekruttering skal stå i fokus.

Vi skal tilstrebe bruk av miljøteknologi og energiløsninger som bidrar til å redusere avfall, forbruk av ikke fornybare ressurser og et bedre miljø.

Våre relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal være verdiskapende for alle parter. Vi skal arbeide for å være den foretrukne partner for disse.

Hvem er vi?

Satser blant private og offentlige byggherrer. En av de ledende aktørene på Vestlandet.

Les mer

Hvem er vi?

En foretrukket arbeidsgiver i bransjen i Bergensregionen. Utvikling og vedlikehold av kompetanse og internrekruttering står i fokus.

Les mer

Hvem er vi?

Tilstreber bruk av miljøteknologi og energiløsninger for et bedre miljø.

Les mer

Hvem er vi?

Våre relasjoner skal være verdiskapende og vi arbeider for å være den foretrukne partner.

Les mer

Vi er ISO 9001 og 14001 sertifisert

Constructa Entreprenør er stolt av å ha etablert ISO-sertifisering innenfor kvalitetsledelse og miljøledelse.

Dette er et kvalitetsstempel for Constructa Entreprenør, og viser at vi arbeider kontinuerlig med forbedring og er et spesielt godt verktøy for å redusere feil.

Sertifiseringen er et resultat av systematisk arbeid for å sikre kvalitet og prosesser i hele organisasjonen fra planlegging av tilbud til ferdig levert bygg, og er gjennomført av vår HMS og KS avdeling.

 

Raus bedrift 

Kjære Rause bedrift, kjære alle ansatte i Constructa Entreprenør AS !

 

Takk for bidraget, som hjelper oss å hjelpe mennesker i byen vår.

Det er av stor betydning for oss som organisasjon at vi kan fortsette arbeidet vårt,

og særlig merkbart for hvert enkelt menneske vi møter og som på ulike vis har nytte eller glede av

møteplassene, fellesskapet, omsorgen, samtalen eller måltidet.

Vi gleder oss til å se hva vi kan utrette sammen i tiden fremover.

Sammen bygger vi fellesskap og håp.