Bilde: Ingrid Småbrekke

Prosjektingeniør, miljøleder og masterstudent

Ingrid Småbrekke er prosjektingeniør og miljøleder i Constructa Entreprenør AS. Det var ikke gitt at Ingrid skulle bli ingeniør. På videregående hadde Ingrid en lærer som sa at hun aldri kunne bli ingeniør. Det resulterte i at Ingrid manglet realfag for å komme inn på ingeniørstudiet og planen var å studere økonomi og administrasjon i London.

Byggingeniør 3-semester

Så fant Ingrid Byggingeniør 3-semester, en utdanning i Narvik som tilbød realfagene på samme tid som man tok bachelor i ingeniør bygg. Studiene var utvidet med et par måneder i tillegg til at det var litt flere fag i løpet av studiet.

Ingrid hadde sommerjobb i Skanska i de første årene hun studerte, men de hadde ikke ledig jobb til henne i Bergen etter studiet. Ingrid søkte derfor sommerjobb hos Constructa Entreprenør AS og fikk tilbud om fast jobb når sommerjobben var over. Hun har vært her siden.

Autonomi

Ingrid synes at det kjekkeste med å være ingeniør er at man får litt av alt. Mye teori men også en del praksis (både i studiet og i jobb). Variasjon i arbeidsdagen. Det er stor grad av autonomi og ingen dager er like. Det er alltid noe nytt å lære. Det er viktig for Ingrid å ha en hverdag hvor det skjer mye.

Første prosjekt

Ingrid sitt første prosjekt i Constructa Entreprenør AS var Nye Voss Gymnas. Hun bisto HMS ansvarlig, lagde plan for byggavslutning og fulgte opp at frister ble overholdt de siste måneden av prosjektet. På spørsmål om hva som er favoritt prosjektet hittil er svaret akkurat dette prosjektet, hvor Ingrid fikk muligheten til å prøve ting hun hadde lyst til med god oppfølging og veiledning.

Breeam

Høydepunktet i karrieren så langt er å få lov til å jobbe med Breeam prosjekt. Ingrid har hatt innføringskurs i Breeam og har i tillegg brukt mye tid på å sette seg inn i regelverket på egenhånd. Breeam "bibelen" er 400 sider tykk og er ifølge Ingrid ikke entydig. Det er også flere andre veiledere man må sette seg inn i for å få oversikt over hva som kreves for å oppnå Breeam sertifisering på et prosjekt.   Det kan være utfordrende å følge opp de fagansvarlige og klare å formidle de kravene som må følges. Dette er noe nytt i tillegg til "alt det andre". Ikke minst krever Breeam prosjekt at vi har agile ansatte.

En god arbeidsdag for Ingrid består av mye kaffe, gode kollegaer og et godt miljø (i tillegg til varierende arbeids oppgaver)

Master-student

Akkurat nå holder Ingrid på med å reviderer Breeam dokumentasjon for Nye Åsane VGS, skriver bekreftelsesbrev for Breeam i forbindelse med Bergen Rådhus prosjektet og skriver master oppgave om bærekraft. Ingrid er nemlig master student i tillegg til full jobb i Constructa Entreprenør. Hun hadde for mye fritid og kjedet seg…

Ingrid tar master i  Organisasjon og ledelse med spesialisering i prosjektledelse og samhandling på NTNU. Hun valgte denne masteren fordi det ikke ble stilt krav til når man skulle være ferdig og man kan selv velge rekkefølgen på fagene. Det er 4 basis fag (organisasjon og endring, ledelse og strategi, økonomi og verdiskapning og praktisk prosjektledelse) + 4 valgfag.

På fritiden

Når Ingrid skal slappe av ligger hun på sofaen og ser på reality og strikker. Eller trener og går tur i fjellet. Hun baker også, for det har vi både smakt og sett på Instagram ;-)

Hører på: Podcaster og listepop blandet med 80- og 90- tallsmusikk.

Målet

Enten jobbe videre med miljø (som Ingrid synes er veldig interessant),  prosjekteringsleder (ha øyne for detaljer) eller prosjektleder.  Ingrid kan gjøre veldig mye så lenge hun trives.