Bilde: Ørjan Vie

Fra betongfagarbeider til anleggsleder

Ørjan Vie arbeider som anleggsleder på prosjektet Bergen Rådhus, et ombyggingprosjekt som også skal Breeam sertifiseres. Ørjan startet karrieren som TAF-elev innen betong , hvor han tok fagbrev som betongfagarbeider. Veien videre gikk til Universitetet i Stavanger for en 3-årig bachelor innen konstruksjonsteknikk. Som ferdig utdannet tok Ørjan kontakt med Ingeniør Compagniet AS som leide Ørjan ut til Åmodt Entreprenør AS til prosjektet Grieggården. Ørjans kunnskaper og ferdigheter ble raskt sett av hovedentreprenør Constructa Entreprenør  AS, og de ansatte Ørjan fast i 2014.

Etter å ha arbeidet som fagansvarlig for tekniske fag, riving, råbygg og arkitektoniske fag, samt hatt roller som HMS- og Kvalitetsansvarlig, er nå et nytt høydepunkt i karrieren oppnådd - anleggslederrollen.  "Jeg setter stor pris på den rollen jeg har fått. Det har gjerne lagt litt i kortene i forhold til den veien jeg ønsker å gå. Man blir aldri ferdig utlært i bransjen, og nå var tidspunktet for en ny rolle riktig. En gang må jo være den første - slik det også har vært for anleggsledere før meg. Jeg har god støtte fra personer rundt meg, noe som bidrar til at jeg føler meg trygg i rollen som anleggsleder".

Spør du Ørjan om hva som hittil har vært favorittprosjektet er det Hotel Norge som står øverst på listen. Hotel Norge var et totalrenovering og ombyggingsprosjekt midt i Bergen sentrum. "På Hotel Norge bygget vi noe som ikke var mulig å bygge. Prosjektet hadde mange utfordringer og ingen arbeidsdager var like. Det var et bygg med mange "øyne" på oss". Hotel Norge åpnet for førte gang i 1885 og har siden åpningen vært et ikon og et av Bergens mest prominente hoteller. "Å være en del av totalrenoveringen har vært utrolig lærerikt, og er nok det prosjektet jeg har tatt størst steg for meg selv med tanke på læring og veien videre".

For Ørjan er det å lytte til personer han har rundt seg essensielt for hverdagen. "Bedriften sitter med mye ekspertise på flere områder, så det å trekke ut kompetanse og bruke den riktig er viktig. For eventuelle negative hendelser er det viktig å ta lærdom av hendelsen og justere seg, slik at man ikke gjør i de samme tabbene som er gjort tidligere". Noe av det mest givende med jobben mener Ørjan er at han lærer mye faglig, men også hvordan en kan håndtere ulike personsituasjoner. I byggebransjen hvor en møter mange ulike mennesker er man ikke alltid enig, og det å tilegne seg kunnskap om ulike situasjoner og lære å håndtere både konflikter og uenigheter gjør hverdagen enklere.

En typisk arbeidshverdag for Ørjan starter med morgenmøte over en kaffe sammen med prosjektadministrasjonen han har med seg. Her sitter praten løst hvor det snakkes om både jobb og privat. Han er alltid ute på byggeplass minimum en gang om dagen, hvor han går innom alle de 14 etasjene i bygget. Covid-19 har ført til en del utfordringer, og for Ørjan innebærer dette å tilbringe annenhver uke på hjemmekontor. "Jeg har tett og god dialog med prosjektleder, og anslår at vi prater sammen et tosifret antall ganger om dagen. Hjemmekontor er ikke optimalt, men vi gjør det beste ut av situasjonen".

På privaten tilbringer Ørjan mye tid sammen med sin datter. Han spiller fotball og er også en aktiv golfspiller. Spør du han om hva han har på øret, går det mest i sportsrelaterte podcaster som Premier Leauge og Amerikansk fotball.