Offentlige bygg

Vi tilbyr tjenester både til nybygg og byggfornyelse. Constructa Entreprenør har erfaring med bygging og rehabilitering av bygg til offentlige etater som skoler med tilhørende svømmehall, flerbruksanlegg og kulturhus. Vi er en trygg entreprenør som sammen med våre ansatte, samarbeidspartnere og leverandører har kompetansen og gjennomføringsevnen til å bygge det kunden ønsker. Kundens behov og krav står sentralt, og vi tilbyr en ryddig byggeprosess fra start til slutt. Med økt fokus på miljøhensyn i samfunnet, har vi bygget oss god erfaring med BREEAM-sertifisering av bygg og nye byggemetoder som for eksempel bruk av limtre.

Vossabadet

Nytt svømmeanlegg med 25 m basseng, opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 m, stupebasseng, stupetårn 1 m, 3 m og 5 m samt vannsklie. 

Les mer

Hjørnesteinen – Åsane videregående skole

Nye Åsane videregående skole med voksenopplæringssenter, kulturhus, bibliotek, tannhelsekontor og PPT.

Les mer

Nordnes skole

Nordnes skole og oppveksttun; totalrehabilitering og nybygg.

Les mer