Nordnes skole

Nordnes skole

Nordnes skole og oppveksttun total-rehabilitering og nybygg

BYGGHERRE:

Bergen Kommune

TYPE:

Skole barnehage

OMFANG:

Nybygg og rehabilitering 5860 kvm

CONSTRUCTA ENTREPENØR`S ROLLE:

Totalentreprenør – Samspill

 

Nordnes Oppveksttun består av Nordens Skole, og Nordnes Barnehage.

Skolen er en barneskole fra 1. til 7. trinn, og har en egen forsterket avdeling for elever med spesielle behov. Det er ca 270 elever og 30 spesial-elever, samt tilrettelagt for 55 arbeidsplasser inkl Admin og drift.

 

Verneverdig bygg

Nordnes skole som er fra 1903 er et verneverdig bygg, og uttrykk, gesimshøyder, hovedformer materalietet og etasjeantall er beholdt.

Dette gjelder også grunn hvor endringer er beskyttet av kulturminneloven.

 

Omfang

Prosjektet var delt i 2 delprosjekt med totalt areal ca 5860 kvm.

Den ene delen bestod i rehabilitering av eksisterende skolebygg med et areal på 4760 kvm og opprinnelig vaktmesterbolig 470 kvm.

Den andre delen bestod i etablering ny barnehage ca 630 kvm som ble oppført på nordsiden av eksisterende bygg, inntil skolebygg.

Barnehagen er prosjektert og bygget som passivhus.

 

Gjennomføring

Elever og ansatte flyttet ut sommeren 2017, og innvendig riving ble utført i en egen entreprise.

Kun yttervegger med tak, konstruktive innvendige vegger, og bjelkelag var igjen etter riving var gjennomført.

Constructa Entreprenør inngikk i 2018 avtale med Bergen Kommune om å utvikle Nordnes oppvekst tun i en samspilleentreprise, sammen med Sweco, Hus arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter.

Utviklingen av prosjektet gjennom samspill pågikk ut 2018.

Byggefasen startet januar 2019, og prosjektet ble overlevert 10.juli 2020.

 

Totalrehabilitering

Constructa Entreprenør har totalrehabilitert bygget, og det er montert nytt komplett elektrisk anlegg, samt alle tekniske anlegg.

Belysning er spesiell med RGB belysning på utvalgte miljørom, hvor man kan variere byggets innvendige fargesetting gjennom belysningen.

Ventilasjonsanlegg ble etablert med adiabatisk kjøling og VAV for best mulig innemiljø med lavest mulig energiforbruk.

Bygget fikk nytt varmeanlegg basert på fjernvarme og radiator oppvarming.

Det er levert et avansert SD-anlegg med romstyring.

Bygget er fullsprinklet og det er levert to nye heiser, i tillegg til to løftebord.

 

Uteareal

Området er på ca 13 dekar, og er tilrettelagt for å dekke behovene for fysiske og sosiale aktiviteter. Også deler av parken rundt skolen er rustet opp.

Det er etablert nye adkomstveier, gangstier, trapper, ramper, lekearealer med kunst/ballbane, sittetrinn, amfi og Tuftepark.

Link til Bergen kommune hjemmeside:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/barnehage-og-skole/gammel-skole-i-ny-drakt