Hovedinngang på Nye Åsane videregående skole

Hjørnesteinen – Åsane videregående skole

Nye Åsane videregående skole med voksenopplæringssenter, kulturhus, bibliotek, tannhelsekontor og PPT.

Nye Åsane videregående skole er etablert i en samspillsentreprise mellom Constructa Entreprenør og Vestland Fylkeskommune..

Constructa Entreprenør AS har sammen med HLM Arkitektur as, B+B Arkitekter as, Smedvik landskapsarkitekter og Multiconsult i samspill med Vestland Fylkeskommune prosjektert og bygget Nye Åsane videregående skole..

Skolen ligger sentralt i Åsane på tomten der tidligere U Pihl videregående skole holdt til.

Skolen er på totalt nærmere 32.000 kvadratmeter.

I tillegg til skole og voksenopplæringssenter rommer bygget kulturhus, bibliotek, tannhelsekontor og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

 

 

Hjørnesteinen speiler det sentrale hjørnet i bygget ut mot torget der kombinasjonsbiblioteket er etablert. Hjørnet vendt ut mot Åsane fremtidige torg, er preget av glass og lys og er i sin form inviterende inn til bibliotek og kulturhusdel. Tomten ligger sentralt med vei langs tomten mot Horizont og veiforbindelse inn til Myrdal hvor nye idrettsanlegg skal lokaliseres.
Prosjektet Hjørnesteinen med sin transparente og innbydende hovedinngang inviterer publikum inn i kulturhuset og skaper nysgjerrighet om innholdet i huset.

ÅVGS Juni 2020

Bilde juni 2020

Kulturhuset inneholder følgende funksjoner:

 • Kultursal med ca 450 sitteplasser i med uttrekkbart amfi
 • Blackbox med 130 sitteplasser med uttrekkbart amfi
 • Kulturverksteder for dans, musikk og visuelle kunstfag med lager og garderober er etablert i tilknytning til alle verksteder
 • Bibliotek
 • Klubblokale bla. for utviklingshemmede og ungdomsklubber
 • Administrasjons- og personalareal
 • Møterom (sambruk)
 • Kafe i kombinasjon med kantinen

Kulturhusdelen består også av flere møterom, klasserom, grupperom, kantine, utøver og publikumsgarderober, vrimleområder, utstillingsrom og utstillingsområder, samt bakscene og støttefunksjoner som sminkerom og lager mm. Noe av dette vil være naturlige sambruksfunksjoner med den videregående skolen.

Det er etablert et totalt  areal på ca 2100 m2 til kulturhusfunksjoner for lokalt kulturliv, lokalt kulturkontor og kulturskolen eksklusiv bibliotek. Biblioteket inkludert skolebibliotek har et netto areal på ca 950 m2 i bygget.

Tomtearealet er godt utnyttet og disponibelt uteareal inkluderer nødvendige funksjoner for skolens undervisning samt ivaretar muligheter for både kulturhusets brukere og for skolens elever til avslapping, sosiale møter og fysisk aktivitet. Adkomsttorget som er gitt et stort og fleksibelt areal, bidrar til å etablere torget som en viktig plass i Åsane sitt bybilde og er en forlengelse av det fremtidige «bytorget».

Samspillsfasen, bestod blant annet av 23 brukergrupper  som deltok i detaljeringen av funksjoner og romløsninger, disse startet 4. januar 2017. Det var også flere formelle brukergrupper knyttet både til kulturhusdelen, biblioteket, utomhusområdet og for skolen.

 • Samspillsfase fra januar til september 2017.
 • Behandling av forprosjekt 4. kvartal 2017
 • Totalentreprisekontrakt 4. kvartal 2017
 • Byggestart 2. kvartal 2018
 • Overlevering 1 juni 2020
 • Innflyttingsperiode 3. kvartal 2020

Totalt budsjett for byggingen av Åsane videregående skole og kulturhus var 980 millioner kroner.