Vossabadet

Nytt svømmeanlegg med 25 m basseng, opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 m, stupebasseng, stupetårn 1 m, 3 m og 5 m og vannsklie

BYGGHERRE:

Voss kommune

TYPE:

Svømmehall

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa Entreprenør har etablert nytt svømmeanlegg Vossabadet med flere basseng, stupebrett og sklier for Voss kommune.

Det nye badeanlegget ligger flott plassert ved Prestegardsmoen, med Skolehaugen i nordøst, gravplassen i vest og idrettsbanen i øst som gjør at Vossabadet har sentral beliggenhet mellom de ulike idrettsarenaer, rekreasjonsområder, skoler, campingplass, utebasseng og med gangavstand til sentrum.

Vossabadet tilbyr besøkende toppmoderne fasiliteter med universell tilgjengelighet med 25 m basseng, opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 m, stupebasseng, stupetårn 1 m, 3 m og 5 m og vannsklie.

Nybygget går over 2 etasjer, og virker godt sammen med det store landskapsrommet og det kvadratiske preget av den grønne gravplassen. Natursteinsmuren langs Idrottsvegen leder rett inn til hovedadkomsten som er lagt lett synlig ved samlingsplassen. Det horisontale nybygget ligger på et platå og avslutter den kvadratiske gravplassen og den sirkulære banen på en naturlig måte.

Første etasje rommer vrimlearealet med resepsjon / kiosk som betjener både våt og tørr sone, vaktrommet og lageret, garderobene for de ulike brukergruppene (damegarderobe, familierom, herregarderobe og garderobene for multifunksjonshemmede), felles badstue, boblebadet, konkurranse-, stupe- og opplæringsbassenget. Det er stålbasseng i alle 3 bassengene. Opplæringsbassenget har hev / senkbar bunn med dybde fra 0 – 1600 mm. I tillegg til trapp er det en løfteplattform for funksjonshemmede i dette bassenget.

Over det store bassenget “svever” vannsklien. Samme trapp som blir brukt til sklien, fører til stupetårnet som har en fallhøyde på 5 m.

I andre etasje ligger vrimleareal, tribunene, 1. hjelp, lager, kontorfasiliteter og teknisk rom.

U. etg. rommer tekniske installasjoner (VVS-anlegg og elektro).

Basseng med internasjonale mål

Stupebasseng

Utsikt fra 2 etg