Bolig

Vi tilbyr tjenester både til nybygg og byggfornyelse. Constructa Entreprenør har erfaring med bygging av store komplekse boligbygg og boligområder. Vi strekker oss langt for å bygge de løsningene kunden ønsker. Fokus på drift og gode boforhold gjennom hele byggeprosessen gir gode resultater. Kvalitet og funksjonalitet er nøkkelord vi verdsetter høyt. Vi har erfaring med prosjektering av konstruksjoner, prefabrikkerte løsninger og ferdigelementer, og bygg med miljøsertifisering.

Nøstet Panorama

98 nye leiligheter på Nøstet

Les mer

Ola Terrasse, Florvåg

18 nye leiligheter på Florvåg

Les mer

Brennhsugen/Kjærlighetsstien

3 leilighetsbygg med 26 enheter

Les mer