Brennhaugen/Kjærlighetsstien

3 leilighetsbygg med 26 enheter

BYGGHERRE:

Heldal Eiendom AS

TYPE:

Leilighetsbygg

OMFANG:

5000 m2

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør, tømmerarbeid

Constructa forestår utbygging av tre leilighetsbygg samt parkeringskjeller på Brennhaugen, Paradis.

Byggene er totalt på ca. 5.000 m2.

Prosjektet i Brennhaugen er et nybygg prosjekt bestående av tre separate bygg på henholdsvis 3, 3 og 4 etasjer, med en underliggende parkeringskjeller på 2.000 m2.

Brennhaugen har et totalt areal på ca. 7.500 m2 inkl. utvendig areal mellom byggene

Prosjektet ble gjennomført av Constructa. Constructa hadde ansvaret for prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse som total-entreprenør. Tømmerarbeid med innvending innredning er også utført av Constructa.