Prosjektleder i Constructa Entreprenør AS

Vi har mange spennende prosjekter på gang og søker en ambisiøs og fremoverlent prosjektleder. 

 
Ansvar/arbeidsoppgaver:
 • Drive aktiv og forutsigbar ledelse av prosjekt i tråd med Constructa Entreprenør sin strategi og visjon
 • Ivareta attraktive løsninger for kundene og optimalisere inntektspotensialet i prosjekt slik at definerte mål for inntekter, lønnsomhet, kvalitet, HMS, miljø og kundetilfredshet nås
 • Sikre verdiskapende og konstruktiv  samhandling med kunde,  leverandører og byggherre
 • Systematisere og lagre all relevant prosjektinformasjon og sikre god overlevering til kunde
 • Gjennomføring og ledelse av byggeprosjekter fra oppstart til overlevering
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant bachelor- eller mastergrad
 • Relevant arbeidserfaring inkludert minst 5 år med prosjektledelse
 • Gode resultater fra prosessledelse og samhandling
 • Erfaring fra utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter fra oppstart til overlevering
 • Erfaring med optimalisering/alternative byggemetoder utfra et cost-design prinsipp
 • God økonomiforståelse
Egenskaper:
 • Deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Samarbeider godt med andre og bygger nyttige nettverk
 • Utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Overbevisende; får gjennomslag for idéer og planer
 • Stabil; støtter, oppmuntrer og er til å stole på
 • Identifiserer og utnytter kommersielle muligheter

 

Kontakt oss for en uforpliktende og hyggelig samtale eller send oss en skriftlig søknad.

Johannes Gullbrå, mob. 976 62 215, e-post: post@constructa.no
Thor Småbrekke, mob. 934 30 660, e-post: ts@constructa.no