BOLIGBYGG

 

Vi tilbyr tjeneste både til nybygg og byggfornyelse

Constructa Entreprenør AS er en solid aktør innenfor boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg. Som totalentreprenør har vi bred erfaring og høy kompetanse som spenner over hele verdikjeden fra utvikling og prosjektering til bygging.

Constructa har erfaring med bygging av store komplekse boligbygg og boligområder

Vi jobber tett sammen med kundene for å finne effektive løsninger som gir oss tilfredsstillende bygg innen kostnad, kvalitet, sikkerhet og miljø. Fokus på drifting og gode boforhold gjennom hele byggeprosessen gir gode resultater.

Bygg med høye tekniske krav til infrastruktur og løsninger er bygg vi gjerne bygger.

Constructa Entreprenør AS arbeider fram gode avtaler hos leverandører.  Vi i Constructa Entreprenør utfører arbeidet med egne håndverkere innenfor flere fagområder. I tillegg har vi knyttet til oss dyktige underentreprenører og fagfolk.