Våre tjenester

Våre verdier og lederprinsipper
Tid – ansvarlig og inkluderende
Kost – premissgivende og forutseende
Kvalitet – avklarende og kontrollerende

Constructa Entreprenør er en solid aktør innenfor boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg. Som totalentreprenør har vi bred erfaring og høy kompetanse som spenner over hele verdikjeden fra utvikling og prosjektering til bygging. Våre byggeprosjekter kan være både utfordrende og komplekse. 

Constructa Entreprenør har mange fornøyde kunder som ofte velger oss på ny og på ny. Vi jobber tett sammen med kundene for å finne effektive løsninger som gir oss tilfredsstillende bygg innen kostnad, kvalitet, HMS og miljø. Bygg med høye tekniske krav til infrastruktur og løsninger er bygg vi gjerne bygger.

Constructa Entreprenør arbeider fram gode avtaler hos leverandører. Vi utfører arbeidet med egne håndverkere innenfor grunn-, betong-, tømmer-, innredning,- mur- og flisarbeider. I tillegg har vi knyttet til oss dyktige underentreprenører og fagfolk. 

 

Sammen med løsningsorienterte og kunnskapsrike medarbeidere og samarbeidspartnere leverer vi: