Voss Vind

Prosjektering og bygging av vindtunnel.

BYGGHERRE:

Voss Vind AS

TYPE:

Norges første vindtunnel

OMFANG:

Bygget er 30m høyt. Flykammer har diamenter på 4m og høyde 17 m

CONSTRUCTA ENTREPRENØR SIN ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa Entreprenør AS har vært ansvarlige for prosjektering og utførelse av bygningsmessige arbeider for vindtunnelen på Tvildemoen, Voss. Oppdraget ble løst i et samspill der Byggherren og Entreprenøren arbeidet i et åpent samarbeid for å løse felles mål, som var avtalt ved prosjektstart.

VossVind er den første vertikalt resirkulerende vindtunnelen som ble bygget i Norge. I en vindtunnel kan man oppleve frittfall i trygge og kontrollerte omgivelser.

Harde fakta om VossVind vindtunnelen:

Bygg høyde: 30 meter

Flykammer diameter: ca 4 meter

Flykammer høyde: ca 17 meter

Totalt antall motorer: 4

Totalt hestekrefter: 1608hk

For info: www.vossvind.no