Voss Vind

Prosjektering og bygging av vindtunnel.

BYGGHERRE:

Voss Vind AS

TYPE:

Norges første vindtunnel

OMFANG:

Bygget er 30m høyt.Flykammer har diamenter på 4m og høyde17 m

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa Entreprenør AS har vært ansvarlige for prosjektering og utførelse av bygningsmessige arbeider for Vindtunnel på Tvildemoen, Voss. Oppdraget ble løst i et samspill der Byggherren og Entreprenøren arbeider i et åpent samarbeid for å løse felles mål, som er avtalt ved prosjektstart.

VossVind er den eneste vertikalt resirkulerende vindtunnelen i Norge. I en vindtunnel kan man oppleve  fritt fall i trygge og kontrollerte omgivelser.

Harde fakta om VossVind vindtunnelen:

Bygg høgd: 30 meter

Flykammer diameter: ca 4 meter

Flykammer høgd: ca 17 meter

Totalt antall motorar: 4

Totalt hestekrefter: 1608hk

For info: www.vossvind.no