Vinkelbygget

Vinkelbygget

Åpen samarbeidsentreprise i samspill

Vinkelbygget er et moderne, åpent og fleksibelt kontorbygg med syv etasjer pluss parkering under bakken på eiendommen. Det er en viktig del av den nye bystrukturen som er i ferd med å reise seg i Kronstadparken.

Kontorbygget er formet med to fløyer som danner et hjørne. Hver av de to fløyene følger gateløpet i den nye kvartalsstrukturen og gir bygget  god eksponering mot omgivelsene. Hovedinngangen er lagt til gårdsrommet i kvartalet – i hjørnet mellom de to fløyene.

Vinkelbygget plassering - illustrasjon

Kantina

Møteromsavdeling

Kontorlandskap