Trikkehallen ved Møhlenpris skole

Fasaderehabilitering av Trikkehall-eiendommen

BYGGHERRE:

Bergen Kommune

TYPE:

Fasaderehabilitering

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør

Prosjektet gjennomførte fasaderehabilitering av byggene på Trikkehall-tomten som ligger ved Møhlenpris skole. Dette innbefatter rehabilitering og vedlikehold av fasadene, vinduene, dørene og portene til Trikkehallen, Sandtørkerommet, Garasjebygningen, tårn og Omnibusverkstedet.

Byggene på Trikkehall-tomten eies av Bergen kommune, ved Etat for bygg og eiendom. Anleggets hovedbygninger er Trikkehallen inklusivt Sandtørkerommet, Garasjebygningen og Omnibusverkstedet. De to førstnevnte og gårdsplassen mellom bygningene med brostein og trikkespor er vedtaksfredet av Riksantikvaren, mens Omnibusverkstedet er vurdert som verneverdig.

Trikkehallen er den største bygningen på området, og denne har et senere tilbygg som kalles Sandtørkelageret. Selve vognhallen ble oppført etter arkitekt Schak Bulls tegninger i 1912-1913. Bygningen ble oppført i mur og har tre tårn på 7-8 meter. Trikkehallen inneholdt verkstedhall, smie, administrasjon og leilighet på loftet. Hallen ble utvidet etter tegninger av arkitekt Jens Munthe Bull i 1915-1917 og 1937-1938. Garasjebygget ble også tegnet av Jens Munthe Bull i 1920-1921. Omnibussverkstedet ved trikkehallen ble tegnet i 1931, men ikke oppført før 1940.