Strax-huset fasade

Strax-huset

Ombyggingsarbeider i 1., 3., 4. og 5. etasje til eksisterende Strax-huset

BYGGHERRE:

Damsgårdsveien 106 AS

TYPE:

Ombygging av eksisterende lokaler

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprise

Constructa Entreprenør sto for utførelse av ombyggingsarbeider i 1., 3., 4. og 5. etasje til eksisterende Strax-huset, tilbudet til Bergen kommune for rusmiddelavhengige over 18 å

Ombyggingsarbeidene besto av innredning av ny avdeling med sprøyterom samt generelt forbedring av servicerom og garderobeforhold for bevegelseshemmede i lokalene. Eksisterende gangbro fra Damsgårdsveien på sørfasade ble utvidet og bygget inn. Øvrige fasader ble ikke endret.

Brukerne fikk tilgjengelighet til 3. etasje med dagsentertilbud og enkelte til natthjem / overnatting i 4. etasje. Til inngang fra Michael Krohnsgate ble det anlagt rampe på egen eiendom. Mellom etasjene ble det benyttet eksisterende person- / vareheis. Brukerne til nytt sprøyterom i 3. etasje får egen adkomst fra utvidet og overdekket gangbro fra Michael Krohnsgate på fasade mot sør. Bevegelseshemmede til sprøyterom kan dog benytte hovedinngang med tilrettelagt rampe.

 

Bilder: Kari Ingvaldsen v/ Bergen kommune og Vilde Stedal Kalvik (Vinkel-blad).