Strax-huset

Kontor, møte- og aktivitets- samt overnattingsrom. Bygget er på ca 2700 m2

BYGGHERRE:

Damsgårdsveien 106 AS

TYPE:

Kontor-, aktivitets- samt overnattingsrom

OMFANG:

2700 m2 BTA

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprise

Constructa har forestått utbygging av kontorer-, møte- og aktivitets- samt overnattingsrom. Leietaker/ bruker er Strax-huset, Bergen Kommune, som tilbyr helse- og sosialfaglig hjelp til rusmiddelavhengige.

Bygget er på ca 2.700 m2 BTA, og ble utført i tidsrommet 2011-2012.
Prosjektet er rehabilitering og påbygg av eksisterende bygningsmasse.

Constructa Entreprenør AS hadde ansvaret for prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse som totalentreprenør.

Constructa Entreprenør er ansvarlig for alt tømmerarbeid inkludert all innredning og yttertak.