Skulehaugen – Nye Voss Gymnas

Ved Nye Voss gymnas har Constructa Entreprenør ført opp et nybygg på 12.800 kvadratmeter i en totalentreprise for Hordaland fylkeskommune.

Etter en «samspillfase», der det ble sett på alle mulige forbedringer i prosjektet, ble det endelige tilbudet godkjent av fylkestinget i juni 2015.

– Bygget ble utviklet i et samspill med Hordaland fylkeskommune. Fra november 2014 til mai 2015 skjedde utviklingen i en samspillsentreprise. Resultatet var et omforent prosjekt der vi visste godt hva vi skulle bygge og levere og byggherren visste godt hva de skulle ha. Dette er et av fylkeskommunens første samspilleprosjekter, forteller prosjektleder i Constructa Entreprenør Johannes Gullbrå.

Det nye gymnaset på Voss ligger på Skulehaugen, mellom sentrum på Voss og elva Vosso. Det ble bygget sammen med det opphavlige Landsgymnaset fra 1916. Nybygget ble plassert nordøst for gamle Voss gymnas. Nybygget og det gamle bygget ble koblet sammen med en felles tilkomst og et skoletorg, på en slik måte at det gamle Jugendbygget framdeles «spiller hovedrollen». Bygningen fra 1916 på rundt 3.000 kvadratmeter blir også rustet opp til 2018.

Voss gymnas har frem til nå hatt 350 elever. Etter at skolebygget fra 1916 er rehabilitert øker antall elever til 620.

Det nye mellombygget er på fire etasjer, tre etasjer over bakken og en etasje under. Samlet areal er på cirka 12.800 kvadratmeter.

I underetasjen er det bygd en flerbrukshall for idrettsfag på 3000 m2. Flerbrukshallen kan brukes til mange slags ballspill, blant annet håndball og basketball. I den ene enden av flerbrukshallen er det en basishall med permanent oppsatte apparater for turn og en egen nedsenket skumgummigrop. Om ønskelig kan flerbrukshallen deles i tre mindre haller.

Fra garderobene går den en kulvert (kalt gladiatorgang) til fotballbanen som ligger rett sør for skolebygget og knyter sammen skolen og idrettsanlegget. Øst for det nye skolebygget skal det bygges en hinderløype, som blir en del av treningstilbudet på skolen.

I første etasje ligger inngangsparti med skoletorg (et vrimleareal som går over fire plan), administrasjon, auditorium med 200 sitteplasser og kantine. En dobbel foldevegg bak foreleser i auditoriumet kan åpnes og området kan bli til en scene eller bli en del av Skuletorget. 

2. og 3. etasje inneholder undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Alle etasjene er sammenbundne i plan med den gamle skulebygningen der det og er undervisningsrom. 

Skolen tilbyr studiespesialisering (med programområde for realfag, språk, samfunnsfag og økonomi), voksenopplæring, design og håndverk, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medium og kommunikasjon, musikk, dans og drama (med hovedvekt på musikkfag), service og samferdsel og påbygging til studiekompetanse. Det er cirka 60 undervisningsstillinger ved skolen, medregnet avdelingsledere.

Det nye skolebygget har spesialrom for naturfag, helse, håndverk og musikk. Musikkrommene er bygget som rom-i-rom (med oppforete gulv) og har doble dører.

Det ble laget ny tilkomstveg til skolen. På sørsiden blir det opparbeidet et skoletun som er adskilt fra parkeringsplasser for bil, moped og sykkel på nordsiden.

Rivning startet før sommerferien i 2015, grunnarbeidene startet i august og skolebygget ble fullført i henhold til fremdriftsplanen og overlevert 28. februar i 2017.

Bildet er tatt av Svein Ulvund, 10. juli 2017.

Les mer om prosjektet på www.bygg.no.