Tenkt inngangsparti Sentralbadet Scenekunsthus. Illustrasjon HLM Arkitektur.

Sentralbadet Scenekunsthus

Prosjektering, bygging og prøvedrift av Sentralbadet Scenekunsthus

BYGGERRE: Bergen Kommune

TYPE: Offentlig bygg

OMFANG: Areal inkl. kontorblokk 9145 m2  

CONSTRUCTA ENTREPRENØRS ROLLE: Totalentreprenør – Samspill  

Constructa Entreprenør har signert samspillsavtale med Bergen kommune for ombygging av Sentralbadet til Scenekunsthus. Samspillavtalen omfatter utarbeidelse av forprosjekt, tidsplan, kalkulasjon og fastsettelse av målpris i fase 1, samt etterfølgende detaljprosjektering og utførelse i fase 2. I tillegg omfattes prøvedrift inkludert opplæring i fase 3. I samspillsperioden skal byggherre og Constructa Entreprenør optimalisere prosjektet sammen med blant annet hovedbrukerne Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Det er også en opsjon på bygging av kontorblokk. Sentralbadet Scenekunsthus inkl. kontorbygg har et samlet areal på 9145 m2. Bygget skal BREEAM sertifiseres.