Sandsli sykehjem

Nytt sykehjem på Sandsli i Bergen med 120 sykehjemsrom og 30 omsorgsboliger av typen “omsorg pluss”.

Bergen kommune har inngått kontrakt med Constructa Entreprenør AS om å bygge det nye sykehjemmet og omsorgsboliger på Sandsli.

Prosjektet omfatter både bygging av et sykehjem og Omsorg pluss-leiligheter i tilknytning til sykehjemmet med diverse fellesarealer. Totalt får Sandsli sykehjem 150 plasser med heldøgnsomsorg: 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Prosjektet inneholder også dagsenter for demente, aktivitetsrom, velværerom og p-kjeller. Prosjektet legger stor vekt på demenstilpasning og gode uterom med sansehager.

Arbeidene ferdigstilles i løpet av i april 2020.

Sandsli sykehjem, som skal ha et bruttoareal på vel 20.000 kvadratmeter og bygges i fire etasjer, blir størst av tre nye sykehjem som skal bygges i Bergen de neste årene.

Les mer om prosjektet på www.bergen.kommune.no.