Sandsli sykehjem

Nytt sykehjem på Sandsli i Bergen med 120 sykehjemsrom og 30 omsorgsboliger av typen “omsorg pluss”.

Constructa Entreprenør AS har overlevert sykehjem og omsorgsboliger til Bergen Kommune.

Prosjektet omfatter både sykehjem og Omsorg pluss-leiligheter i tilknytning til sykehjemmet med diverse fellesarealer. Totalt har sykehjemmet 150 plasser med heldøgnsomsorg: 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Bygget inneholder også dagsenter for demente, aktivitetsrom, velværerom og p-kjeller. Det er lagt stor vekt på demenstilpasning og gode uterom med sansehager.

Arbeidet er ferdigstilt.

Sandsli sykehjem, har et bruttoareal på vel 20.000 kvadratmeter og er på fire etasjer.