Overlege Danielsens Hus

Overlege Danielsens Hus

Rehabilitering av Overlege Danielsens Hus (ODH) i Årstadveien 21 i en samspillsentreprise.

Constructa Entreprenør AS skal gjennom en samspillsentreprise rehabilitere Overlege Danielsens Hus (ODH) i Årstadveien 21.

Prosjektet inngår som byggetrinn 2 i UiB’s Helsecampus Årstadvollen.

Bygget er et nærings- og kontorbygg med et areal tilsvarende ca. 5.300 m2.

Arbeidene omfatter miljøsanering, innvendig riving, utskifting av fasade, utvidelse av teknisk rom, oppbygging til tidsriktige næringslokaler, inkl. nytt teknisk anlegg. Arealet som saneres, tilsvarer ca. 2.500 m2.

Gjennom samspill skal Constructa Entreprenør sammen med UiB finne optimale, rasjonelle, gode og byggbare løsninger. På dette prosjektet samarbeider Constructa Entreprenør med OG-arkitekter og en rådgivergruppe fra Multiconsult.

Etter endt rehabilitering skal bygget inneholde senter for internasjonal helse, kjernefasiliteter for befolkningsstudier, Fylkestannlegen, barnetannhelse, kvalifiseringsklinikk for tannlege utenfor EU / EØS.