Overlege Danielsens Hus

Overlege Danielsens Hus

Rehabilitering av Overlege Danielsens Hus (ODH) i Årstadveien 21 i en samspillsentreprise.

Constructa Entreprenør AS har gjennom en samspillsentreprise rehabilitert Overlege Danielsens Hus (ODH) i Årstadveien 21.

Prosjektet inngikk som byggetrinn 2 i UiB’s Helsecampus Årstadvollen.

Bygget er et nærings- og kontorbygg med et areal tilsvarende ca. 5.300 m2.

Arbeidene omfattet miljøsanering, innvendig riving, utskifting av fasade, utvidelse av teknisk rom, oppbygging til tidsriktige næringslokaler, inkl. nytt teknisk anlegg. Arealet som ble sanert, tilsvarer ca. 2.500 m2.

Gjennom samspill har Constructa Entreprenør sammen med UiB optimalisert, rasjonalisert, og etablert gode og byggbare løsninger. På dette prosjektet samarbeidet Constructa Entreprenør med OG-arkitekter og en rådgivergruppe fra Multiconsult.

Bygget inneholder senter for internasjonal helse, kjernefasiliteter for befolkningsstudier, Fylkestannlegen, barnetannhelse, kvalifiseringsklinikk for tannlege utenfor EU / EØS.