Oselvo

Vi er i gang med grunn- og betongarbeider på Oselvo.

Oselvo består av 58 3-5 roms leiligheter fordelt på 3 bygg (hus 1,2,3), med garasje under hus 1 og 2.

Constructa Entreprenør har utførelsesentreprise for grunn og betong. JM Norge er byggherre og totalentrepenør.

Vi er godt i gang med utgraving av tomt samt tilrettelegging for spunt og pel entreprenør. Betongarbeider er startet og kranfundament er ferdigstilt.