Møhlenpris Oppveksttun

Constructa Entreprenør har totalrehabilitert Møhlenpris skole i Bergen sentrum i samspillsentreprise og bygget den om til et oppveskttun som rommer barnehage og barneskole.

Møhlenpris skole er tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel og ble bygget i 1911/12. Både hovedbygg, tilleggsbygg og uteareal er vernet.
Bygget har form som en hestesko. Hovedbygget har tre etasjer og kjeller og loft, mens fløybygninger har to etasjer (og kjeller og loft). Bærende konstruksjon består av pusset bergensk hulmur med trebjelkelag mot yttervegg og plasstøpte dekker i trapperom og korridorer. Skolens areal er ca. 4.600 m2, uteareal på gårdsplassen er ca. 1.500 m2.

Skolen ble omregulert til Oppveksttun bestående av skole og barnehage. Bygg og uteområder ble total rehabilitert for å fremstå som «nytt» iht dagens krav. Som en del av Møhlenpris-prosjektet er det blitt utført fasaderehabilitering av Trikkehall-eiendommen som ligger ved Møhlenpris skole.
Kontrakten var en samspillsavtale med totalentreprise hvor Fase 1 var samspill, og Fase 2 var gjennomføring totalentreprise.

Byggearbeidene startet i mai 2015 med en rivningsfase, deretter overtok grunn- og betongarbeider, så startet det opp med fasade- og innredningsarbeid. Oppveksttunet ble ferdigstilt for prøvedrift den 6. mars 2017.

Møhlenpris Oppveksttun ble bygget for å huse 250 skoleelever fordelt på 7 klassetrinn, SFO, 60-70 barnehagebarn fordelt på 2 trinn,  en gruppe på 25-30 innføringselever (fremmedspråklige) og 60-70 arbeidsplasser. Hver klasse holder til i et fleksibelt læringsareal som rommer formidlingsrom, grupperom, kontor for lærer og garderober. Bygget rommer også skolekjøkken, administrasjonsdel, et samlingsrom med scene (branndimensjonert til 200 personer), bibliotek og spesialrom for musikk og dans, forming (keramikk, sløyd og håndarbeid) og forskning. Deler av bygget er tilrettelagt for utleie av lokaler på kveldstid og i helger. Uteområdene er delt mellom skole og barnehage. Barna i barnehagen har egen inngang fra sitt uteområde.

Arkitekt Øyvind Bugge i ABO Plan og Arkitektur forteller at det var strenge føringer fra Byantikvar angående hva som kunne gjøres med fasader og vinduer.
– Det var ikke mulig å utvide bygget. Innvendig har vi renovert fullstendig og skapt et moderne oppveksttun med barnehage og barneskole. Bygget har fått nye tekniske installasjoner og blitt tilført nye kvaliteter. Vi har forsøkt å tilfredsstille kravene i Tek10 så godt som mulig. Den største utfordringen har vært å få til det romprogrammet Bergen kommune ønsket. Ved å presse inn noen funksjoner med skoskei har vi klart det, sier Bugge.

Det er også blitt bygget et nytt teknisk rom under skoleplassen. Grunnarbeidene var ganske krevende. Grunnen består av fjell og løsmasser. Cirka 1 600 tonn av løsmassene var forurenset og er kjørt til godkjent deponi. Det ble bygget ut 2,5 meter dype grøfter for å få frem horisontale føringsveier for ventilasjon i grunnen under skoleplassen og inn under bygget. Arbeidet var en kombinasjon av sprengning, meisling, stabilisering, hydraulisk spengning og wiresaging. Det er også blitt etablert ny heissjakt inne i bygget. Det måtte sages i vegger og dekker og videre ned i fjellet for å få plass til heissynk. Heissjakten er plasstøpt.

Bygget ble 3D-scannet for å ha et utgangspunkt for detaljprosjekteringen. Noe av det første som måte gjøres var sanering av sopp, råte og asbest.
Yttertaket ble utbedret i 2008. Nå ble lufting fra sutak og innover forbedret og takrenner ble skiftet.
Vinduene fra 1912 ble restaurert, men nyere vinduer måtte skiftes. Bygget har fått nye ytterdører. Det var tett dialog med Byantikvaren underveis for å beholde det opprinnelige fasadeuttrykket. Solavskjerming på nye vinduer er med screens som ligger diskret plassert i overkant av vinduene når de ikke er i bruk. De skal både dempe varme og blende for sollys.

Byggets hovedinngang er endret og har fått universell utforming. Bygget har også fått flere innganger, alle med universell utforming. For bedret tilkomst for bevegelseshemmede har bygget ny heis og to løftebord.
Innvendig er det nye belegg og fliser på gulvene. Ved ombygging fra klasserom til fleksible læringsareal måtte mange innervegger tas ned og nye bygges. Bygget har fått systemhimlinger.

Det ble gjennomført rent tørt bygg under innredningen. Bygget ble holdt ryddig fra rivningen startet til ferdigstillelse. Sorteringsgrad for byggavfall var på 92 prosent (medregnet rivning).

Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer, basert på fjernvarme. Alle tekniske installasjoner er nye, inkludert nye bunnledninger. Hele bygget er sprinklet. Det er tørt slukkeanlegg på kaldloft.

Prosjektleder Erik Eskild har vært innleid som prosjektleder for Bergen kommune fra P7 Prosjekt. Han sier at å få til moderne undervisningsform i et bygg fra 1912 var utfordrende. – En viktig grunn til at vi har lyktes er at prosjektet er gjennomført i samspillsentreprise. Det har vært god stemning på byggeplassen og det er utført godt håndverk, noe som også har vært viktig, sier Eskild. Hovedbyggeleder Ørjan Mongstad Myhr i Rambøll Norge legger til at oppveksttunet har fått kvaliteter og at det skyldes samspillsentreprise der alle parter har hatt informasjon og oversikt og dyktige underentreprenører og gode håndverkere.

Mer informasjon om prosjektet og bilder finnes på www.bergen.kommune.no og www.bygg.no.

Dronefilm av Møhlenpris oppveksttun og trikkehallen