Laksevåg Senter

Ombygging av eksisterende Laksevåg Senteret samt et tilbygg på 5.000 m2.

BYGGHERRE:

SRP Laksevåg AS

TYPE:

Renovering av eksisterende senter og omfattende utbygging

OMFANG:

5.000 m2 av nye handels- og kontorarealer

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa Entreprenør har utvidet og oppgradert Laksevåg senter på Laksevåg i Bergen.

Laksevåg senter ligger inntil den mye brukte trafikkåren Kringsjåveien, og er et naturlig nærsenter for 38.000 innbyggere. Senteret ble etablert i 1961, og har siden den tiden blitt utvidet flere ganger, senest i 2001. Og i 2015 presset tiden igjen frem et behov for et rikelig løft og modernisering av senteret både med hensyn av tilbud av butikker, tjenester og miljøet F.ør renoveringen hadde Laksevåg senter 27 butikker i en rekke bransjer fordelt over 14.700 m2 på 3 etasjer. Det er blitt utvidet til 21.700 kvadratmeter, og antall butikker økte til 40. Den eksisterende delen av senteret er også oppgradert.

Eksisterende senter har fått et betydelig ansiktsløft med utbygging og omgjøring av fasader, totalrenovering innvendig, samt utvikling av butikkmix og forbedring av kommunikasjon mellom etasjene. Laksevåg senter har fått et tilbygg på fire plan på baksiden av senteret som huser flere butikker og tjenester. På taket av tilbygget i nord er det en ny parkeringsplass og inngang til senteret. Utbyggingen innebærte 5.000 m2 ferdig regulerte handels- og kontorarealer. Med dette tilbygget ble det også skapt bedre tilgjengelighet i fra Kringsjåveien.

Senterleder Mette Alsager ved Laksevåg Senter forteller at ferskvare ble sentralt i det oppgraderte senteret.

– Safari Kjøtt og Sjømatportalen ligger ved siden av hverandre i tredje etasje og blir viktige for oss, sier Alsager.

Ifølge Alsager vil forventet årlig omsetning i et fullt driftsår bli på over 500 millioner kroner, noe som er en betydelig økning.

– Vi får inn butikker som Europris, Kiwi, Princess og Dressmann og de vil trekke flere kunder til senteret. I dag ligger ukentlig besøk på 25.000 personer og vi venter en vesentlig økning. I tillegg til kunder fra Laksevåg håper vi på besøkende fra sentrum, Sandviken, Bergen Vest og Askøy, sier Alsager.

I tillegg til utbyggingen kan nye Laksevåg senter tilby 120 nye gratis p-plasser – totalt 440. Alt i alt ble parkeringen enda bedre og mer lettvint.

Grunnarbeidene startet i april i 2014, og overlevering skjedde 4. juli i 2016. Noe innredningsarbeid i enkelte nye butikker pågikk fram til nyåpning 29. september 2016.

Les mer om prosjektet i Laksevåg senter prospekt og på www.bygg.no.