Grieg-Gaarden

Ombygging av eksisterende Grieg-Gaarden samt et tilbygg på 5.325 m2.

BYGGHERRE:

CSG15 AS

TYPE:

Ombygging av eksisterende bygg, tilbygg

OMFANG:

5.926 m2

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa Entreprenør AS har ført opp et tilbygg på 5.325 m2 og dermed utvidet Grieg-Gaarden, hovedsetet for Grieg Gruppens virksomhet i Bergen sentrum.

Prosjektet innebærte riving av eksisterende bygg i C. Sundtsgate 15 og oppføring av et tilbygg til eksisterende Grieg-Gaarden. Tiltaket medførte i tillegg beregnet 601 m2 tyngre ombygging i eksisterende bygg. Hovedformålet var å øke kapasiteten for nye arbeidsplasser og gjøre Nye Grieg-Gaarden til et topp moderne kontorbygg med gode fasiliteter, fleksibel størrelse og en unik beliggenhet. Tilbygget tilstrebes med en volumoppbygging og fasadeuttryk som harmoniserer både med eksisterende bygg samt gatemiljøet i C. Sundts gate.

Lokalene i den nye Grieg-Gaarden strekker seg over åtte etasjer. Interiørene preges av åpne og transparente løsninger for mest mulig naturlig lys og utsikt. Det nye vrimleområdet skaper gode, uformelle møteplasser. Rommet løper gjennom hele byggets høyde og har store takvinduer som slipper inn naturlig lys. Bedriftene i den Nye Grieg-Gaarden har også mulighet til egen inngang på nordsiden av bygget.

Alle etasjene i det nye bygget, med unntak av fjerde etasje som strekker seg over et helt plan på 1.500 m2, har primærutsikt mot C. Sundts gate. I tillegg har bygget transparent arkitektur ut mot sjøsiden, Vågen og Bryggen.

Nybygget til det prisbelønte prestisjebygget i hjertet av Bergen, har energiklasse B, nytt ventilasjonssystem og gode driftssystemer. Fasiliteter knyttet til trening, kantine, møteplasser og selskapsfasiliteter gjør lokalene til et bygg der arbeidstakeren settes i fokus.

På nordsiden av det eksisterende bygget har Constructa Entreprenør revet en kai og bygget en ny kaifront i tre langs bygget. Under kaiene på hver side av bygget er det åpent vann helt inn til C Sundts gate, hvor kaifronten for veldig lenge siden var. Sidene på Grieg-Gaarden mot sjøen består av steinblokker som var kaifront.

Mot C Sunds gate er det en overbygd søylegang. Uteområdet på sørsiden er oppgradert med heller og benker.

Rivning startet i 2014, byggingen tok til våren 2015 og nybygget stod ferdig i august i 2016.

Les mer om Grieg-Gaarden på prosjektets hjemmeside og www.bygg.no.