Framo Sjølivet

Nytt kontorbygg, verkstedhaller, parkeringshus og dypvannskai for Frank Mohn Eiendom. Florvåg, Askøy. 23 700 m2

BYGGHERRE:

Wimoh Eiendom AS

TYPE:

Nybygg, kontor, industrihaller og p-anlegg

OMFANG:

27.100 m2

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa har ført opp nytt hovedkontor og verkstedsbygg i Florvåg på Askøy for Framo.

Framo Sjølivet består av et kontorbygg på 5 etasjer, underjordisk parkeringsanlegg med 3 plan, verkstedbygg med 3 haller, utendørs industriområde med overbygget utelager, dypvannskai og småbåthavn. Kontorbygg og parkeringsanlegg har et samlet areal på 16.774 m2. Verkstedhallene er på totalt 8.774 kvm, mens utelageret er på 1.366 kvm. Kontorbygget har kjeller med tekniske arealer, lager og svømmeanlegg. Verkstedbygget rommer 3 sammenbygde verkstedhaller. Byggene er bundet sammen med en gangbro. Parkeringshuset er et underjordisk anlegg foran ankomstområdet til kontorbygget. Øst for kontorbygget føres det opp et naust på 189 m2. Samlet areal på tomten er 55 mål.

 Tomta er opparbeidet ved utfylling med 300.000 m3 steinmasser i sjø. Sjø-fyllingen dekker 30.000 m2 sjøbunn og gir tomta 10.500 m2 nytt landareal. Kontorbyggets fasader er utført i glass og aluminium samt betong. Verkstedhall er oppført med fasader i betongelement.

Det ble etablert gangveg og grøntareal langs Storavatn.

Kryss til fylkesveg er bygget om til rundkjøring med økt kapasitet og sikkerhet.

Byggearbeidene startet i april 2013 og ble fullført i juni i 2015.

Les mer om prosjektet på www.bygg.no.

 

Svømmehall med internasjonale mål

Auditorium

Industrihaller

Verkstedshall

Inngangsområde Kontordel