Familiens hus

Familiens hus er byggetrinn 2 i Møllendalsveien 6-8.

BYGGHERRE: Entra

TYPE: Næringsbygg

OMFANG: Ca 7500 m2 BTA

CONSTRUCTA ENTREPRENØRS ROLLE: Totalentreprenør

Møllendalsveien 6-8 er to næringseiendommer på tilsammen 15 000 m2 hvorav Constructa Entreprenør også har hatt kontrakt på første byggetrinn på ca. 7000 m2. Byggetrinn 2 startet opp i januar 2022 og overlevering til byggherre er i november 2022. Leietaker er Bergen kommune med helsestasjon og Familiens hus for Bergen sentrum. 

Arbeidene består av komplett innvendig rehablilitering og innredning.