Fabrikkgaten 6

Nytt parkeringsbygg, hvorav kontorformål i de 2 øverste etasjer.

BYGGHERRE:

BARA Eiendom AS

TYPE:

Ombygging / rehabilitering av eksisterende bygg

OMFANG:

13 600 m2

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør i samspill

Constructa Entreprenør AS har ført opp et kontor- og parkeringsbygg for Bara Eiendom AS i nye Kronstadparken i Bergen, næringsklyngen som ligger mellom Fjøsangerveien (E39), Bjørnsons gate og Fabrikkgaten rett sør for Bergen sentrum.

Prosjektet innebart ombygging / rehabilitering av eksisterende bygg med på- og tilbygg til nytt parkeringsbygg.

Fabrikkgaten 6 har åtte etasjer og et samlet areal på 13.600 kvadratmeter. Det er kontorer i sjuende og åttende etasje, og parkering fra første til sjette etasje. Kontoretasjene har plass til mellom 150 og 200 medarbeidere, avhengig av innredning. I parkeringsetasjene er det plass til 255 biler, med lademulighet for elbiler ved behov. For tiden er det åpen korttidsparkering for alle i første, andre og tredje etasje. På sikt vil også andre og tredje etasje bli forbeholdt leietakere i Kornstadparken. I første etasje blir det gjesteparkering og sykkelparkering (30 plasser og spyleslange) med garderober og dusj.

– Kontoretasjene og parkeringsanlegget har separate innganger og er fullstendig isolert fra hverandre, sier eiendomssjef Ingse Galtung Døsvig i Bara Eiendom.

Administrerende direktør Knut Galtung Døsvig i Bara Eiendom sier at hvert bygg i Bara Eiendom skal ha sin kunstneriske utsmykning. I Fabrikkgaten 6 har gatekunstneren AFK laget et veggmaleri kalt Rat Race i en korridor i sykkelparkeringen. Fredrik K B har laget en skulptur som står i hovedinngangen.

Byggestart var ved årsskiftet 2014 / 2015, og bygget stod ferdig i desember 2015.

Les mer om prosjektet på www.bygg.no.

Parkeringsanlegg

Fasade

Inngangsparti

Trapp