Møllendalsveien 6 - 8

Entra M6-8

Oppbygging av arealer for NAV samt oppgradering av begge bygg sine tekniske systemer

BYGGERRE: Entra 

TYPE: Næringsbygg

OMFANG: ca. 7.000 m2 

CONSTRUCTA ENTREPRENØRS ROLLE: Totalentreprenør for første byggetrinn

Constructa Entreprenør er engasjert av Entra til å utføre oppbygging av arealer for NAV i Møllendalsveien 6-8. Møllendalsveien 6-8 er to næringseiendommer på tilsammen 15 000 m2 hvorav vi har kontrakt på første byggetrinn på ca. 7000 m2. Arbeidene består av komplett innvendig innredning, samt alle tekniske installasjoner.  Bygget skal BREEAM-IN-USE sertifiseres. Planlagt ferdigstillelse av Constructa Entreprenør sin entreprise er november 2021.