Edvard Griegs vei 3C

Prosjektering og bygging av nytt kontorbygg.

BYGGHERRE:

BARA Eiendom AS

TYPE:

Kontorbygg

OMFANG:

2700m2

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør i samspill

Edvard Griegs vei 3 C ligger i nye Krohnstadparken i Bergen.

Prosjektering og bygging av nytt kontorbygg, basert på en samspillsavtale.
Arealer: BTA: 2.700 m2
* Kjelleretasje U1: Garderober, sykkelparkering og teknisk rom
* 1.etasje: Utleie næring / servering
* 2.-5. etasje: Kontorutleie