Banestasjoner Bergen Lufthavn, Flesland

Nye elektroniske banestasjoner på Bergen lufthavn Flesland

BYGGHERRE:

Avinor AS

TYPE:

Flyplass trafostasjoner

OMFANG:

900 kVA reservekraftanlegg

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Prosjekterings- og byggeledelse

Constructa har forestått bygge/anlegg og prosjekteringsledelse i forbindelse med etablering av nye banestasjoner i Nord og Syd ende av flyplassen. Arbeidet har bestått i både planlegging, grunnarbeider, etablering av bygg og tilhørende forsyningsanlegg.

Banestasjonene består av 900 kVA reservekraft anlegg komplett med styre og overvåkings system og 9 kbm tankanlegg. Avbruddsfri kraft, sikres av to stk UPS på hhv 500 og 60 kVA med tilhørende batterianlegg, kjøleanlegg.

Generell bygnings teknikk som styre og overvåkings system med bygnings automasjon, alarmsystem og ventilasjonsanlegg er også i prosjektet.

Systemløsningen skal sikre at nye banestasjoner tilfredsstiller forsyningssikkerhet for fremtidig oppgradering av fly instrumentering til CAT 2/3 lufthavn, samt sikre trygg gjennomføring av forsynings anlegg i forbindelse med flytting og ombygging av taksebaner.

Arbeidene ble utført som delte entrepriser i tidsrommet 2006 til 2010.