Askøy VGS nybygg og rehabilitering av eksisterende skole
Askøy VGS

Askøy Videregående Skole

Rehabilitering og nybygg for 5 ulike studieprogram og tilrettelagt opplæring, - totalt ca 18.500 kvm

BYGGHERRE:

Hordaland Fylkeskommune

TYPE:

Undervisningsbygg

OMFANG:

Nybygg og rehabilitering Totalt 18.500 kvm

CONSTRUCTA ENTREPRENØRS ROLLE:

Totalentreprenør – Samspill

Constructa Entreprenør AS har sammen med HLM arkitektur, Smedsvigs Landskapsarkitekter og Mulitconsult AS vunnet pris- og designkonkurranse for rehabilitering av eksisterende del og utvidelse av Askøy Videregående skole. 
Hordaland Fylkeskommune er byggherre.

Fylkesordfører Jon Askeland gratulerer Askøy Kommune med tidenes investering på Askøy, følg link til Vestland Fylkeskommune:

 https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2020/stor-satsing-pa-ny-vidaregaande-skule-pa-askoy/


Bygget består av 3 fløyer koblet sammen. Nordfløy, eksisterende bygg, har 3 etasjer over bakkenivå pluss kjeller. Sentralfløy får totalt 4 etasjer og sørfløy med verksteder får 2 etasjer.
Bygget vil i hovedsak bli oppført med bæring av limtresøyler og bjelker som avstives med massivegger. Etasjeskillere og tak monteres som dekkeelementer av gitterdragere i tre. Fasader på nybygg vil i hovedsak ha ferdigbehandlet trekledning. Interiøret preges også av utstrakt bruk av treverk.
 
Skolen har studieprogram for ulike retninger innen yrkesfag, studiespesialiserende og tilrettelagt opplæring. I tillegg skal skolebygget også romme et auditorium både for skolens bruk og kulturarrangementer og arealer for voksenopplæring i regi av Askøy Kommune.
 
I sammenheng med ny områdeplan vil det spesielt tilrettelegges for tilkomst for gående og syklende til skolen.
Bygget skal sertifiseres som Breeam Ecxellent og får bla. solceller på taket og energibrønner i grunn for varmepumpe.
Utearealer tilpasses skolens faglige aktiviteter og ulike brukere med bla sansehage, verkstedsplass, aktivitetsarealer og oppholdsrom for avslapping.
 
Skolen vil utvides fra ca 4.200 BTA til ca 18.500 og få en økning i antall elever på ca 400.
Det er skissert oppstart 2020 for nybygg og august 2022 for rehabilitering av eksisterende del.