Alversund skule

Alversund Skule

Skole med flerbrukshall, ca 12.000 kvm samt opparbeidelse av tomt med utearel, tilførselsveier/stier.

BYGGHERRE:

Lindås Kommune

TYPE:

Undervisningsbygg/flerbrukshall

OMFANG:

Nybygg og tomteopparbeidelse

CONSTRUCTA ENTREPRENØRS ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa Entreprenør AS bygger for Lindås kommune ny skole med flerbrukshall for 450 elever, areal ca 12.000 kvm.
Det bygges også lokale for ungdomsklubben. Den nye skolen bygges sør for dagens skole. 
Arbeidet omfatter skole, uteområde, nytt kryss i fylkesvei, tilkomstvei, gangveier og parkering, samt fornying/oppgradering av store deler av VA-anlegget i området.
Arbeidet vil pågå frem til høsten 2021.