Alversund skule

Alversund Skule

Skole med flerbrukshall, ca 12.000 kvm, Opparbeidelse av tomt med utearel, tilførselsveier/stier.

BYGGHERRE:

Lindås Kommune

TYPE:

Undervisningsbygg/flerbrukshall

OMFANG:

Nybygg og tomteopparbeidelse

CONSTRUCTA ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa Entreprenør AS bygger for Lindås kommune ny skole med flerbrukshall for 450 elever , areal ca 12.000 kvm.
Det bygges også lokale for ungdomsklubben. Den nye skolen bygges sør for dagens skole. 
Arbeidet omfatter skole, uteområde, nytt kryss i fylkesvei, tilkomstvei, gangveier og parkering, samt fornying/oppgradering av store deler av VA-anlegget i området.
Arbeidet vil pågå frem til høsten 2021.