Aasegården – Byggetrinn 1 og 2

Påbygging av 2 etasjer på eksisterende bygning og rehabilitering av eksisterende kontorlokaler og bygging av garasje

BYGGHERRE:

Aasegården AS / OBOS forretningsbygg / H-Invest

TYPE:

Næringsbygg

OMFANG:

20.000 m2

CONSTRUCTA'S ROLLE:

Totalentreprenør

Constructa har forestått utbygging av byggetrinn 1 og 2 på Aasegården i Bergen sentrum.

Bygget er på ca 20.000 m2, og ble utført i tidsrommet 2009-2012.

Prosjektet i Aasegården er en påbygging av to etasjer på eksisterende bygning med tilhørende forsterkning av eksisterende bære-konstruksjoner, utgravning og bygging av garasje, samt rehabilitering av eksisterende kontorlokaler.

Aasegården har et totalt areal på ca 20.000 m2 inkl to nye etasjer.

Gjennomføring
Prosjektet er gjennomført i Bergen sentrum med de utfordringer det medfører mtp logistikk og utførelse. Utgraving under bygget for etablering av garasje.
Det etableres mellombygg i bakgården. Svært begrenset riggarealer.