Hvem er vi?

Constructa er engasjert i eiendomsutvikling, prosjektadministrasjon samt entreprenørvirksomhet innenfor alle typer byggeprosjekter. Selskapet er engasjert i betydelige prosjekter, hovedsakelig i Bergensregionen. I tillegg til bred faglig kompetanse innehar selskapet lang erfaring fra entreprenørvirksomhet i landets ledende entreprenørselskaper.

Constructa ble etablert i 2005 og har som sin forretningside å selge kompetanse innen entreprenørvirksomhet. Selskapet kjøpte opp grunn- og betongfirmaet Åmodt Entreprenør i 2012. Fra og med den 01. desember 2017 ble Åmodt Entreprenør AS fusjonert inn i Constructa Entreprenør AS.

Av store prosjekter selskapet står bak kan nevnes: Sparebanken Vest nye bankbygg i Bergen sentrum, Frank Mohn Eiendom sitt nye anlegg på Askøy, byggingen av leiligheter og næringsarealer i Nøstet Panorama, og har stått for utbygging av det nye IKEA-bygget i Åsane, nye Apeltun skole, rehabilitering av flere store næringsbygg i Bergen sentrum, samt utbygging av flysiden Bergen Lufthavn Flesland for Avinor i årene 2006-2010, for å nevne noen av høydepunktene til selskapet.

Constructa innehar sentral godkjenning som ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3.

Hvordan vi bygger

Constructa blir en del av kundens selskap mens han bygger, og tar ansvar på samme måte som hans egne ansatte. Vår kunde får tilgang til mennesker med lang byggerfaring, kunnskap og kompetanse, noe man trenger for å styre og gjennomføre sitt planlagte prosjekt. Han forhandler selv direkte med aktuelle leverandører og underentreprenører. Han kjøper varer og tjenester til faste og avtalte priser. Vi prosjekterer, kjøper inn og bygger. Vår kunde sparer tid.

Gjennom Constructa får kunden og byggherren tilgang til en prosjektorganisasjon som følger prosjektet i alle de ulike fasene. Dette gir en trygghet for kontinuerlig prosjektstyring og kostnadskontroll. Alle detaljbeslutninger tas underveis når dette er nødvendig, og kan utsettes til man er trygg på at de er riktige for prosjektet. Endringer og omprosjekteringer blir redusert og holdt på et minimum, og alle entreprenører blir kontrahert til best mulig oppnåelige markedspriser. Gjennom en stødig prosjektledelse kan vi styre prosjektet innenfor de tids-, kvalitets- og kostnadsrammene som er satt.

Om det skjer noe ekstraordinært i prosjektet har vår kunde kun en å forholde seg til  – nemlig oss. Vi tar ansvar. Vi ser til at sakene blir sortert ut, og plasserer ansvar der de hører hjemme. Våre kunder får best mulig sikkerhet.

Thor Småbrekke

 
 
 
 
 

 

KONSERNLEDER, STYREFORMANN CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS

Tlf: 93430660

Send e-post

Johannes Gullbrå

DAGLIG LEDER

CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS

Tlf: 97662215

Send e-post

Kari Saarisilta

STYREFORMANN CONSTRUCTA AS,

MARKEDSSJEF

Tlf: 99561587

Send e-post

Kenneth Bøe

 

TILBUDSANSVARLIG

Tlf: 98210087

Send e-post

Bjørn Heimdal

 

PROSJEKTSJEF

Tlf: 93439992

Send e-post

Sigurd Vargervik

 

 

 

 

 

PROSJEKTLEDER

Tlf: 99277439

Send e-post