Veidekkes overtakelse av 100% av aksjene i Constructa Entreprenør AS er gjennomført

Partene er enige om Veidekkes overtakelse av 100% av aksjene i Constructa Entreprenør AS. Veidekke styrker med det posisjonen i et attraktivt Bergensmarked.

Constructa Entreprenør AS ble grunnlagt i 2006 av Thor Småbrekke, Kari Saarisilta og Bjørn Heimdal. Selskapet har rundt 140 ansatte, hvorav 85 er fagarbeidere, og har en årlig omsetning på rundt NOK 750 millioner. Sammenslåingen gjør at Veidekke Bygg i Bergen blir en enhet på rundt 350 ansatte med en omsetning på rundt NOK 1,8 milliarder kroner.

Intensjonsavtalen mellom selskapene ble meldt i august 2022. Due diligence er gjennomført, og oppkjøpet er godkjent av Konkurransetilsynet. Arbeidet med integrasjonen av organisasjonene er neste steg i prosessen. Thor Småbrekke og Kari Saarisilta samt de øvrige eierne blir med som nøkkelpersoner i det nye Veidekke Bygg Bergen.