Veidekke styrker posisjonen i Bergensregionen

Veidekke har inngått en intensjonsavtale om å overta 100 prosent av Constructa Entreprenør AS for å danne en sterkere bergensk byggentreprenør.

Overtakelsen er et viktig strategisk grep som vil styrke Veidekkes posisjon i Bergen, et av hovedmarkedene for Veidekke. Etter sammenslåingen vil Veidekke Bygg i Bergen ha nesten 350 ansatte og omsette for NOK 1,8 milliarder.

Les Veidekke sin pressemelding her: 

https://www.veidekke.no/investor/borsmeldinger/veidekke-styrker-posisjonen-i-bergensregionen/