Skolen på Møhlenpris bringes inn i en ny tid

– Når en skole fra 1912 skal bringes opp til dagens standard og bli et oppveksttun med skole og barnehage, så er det noen utfordringer, sier prosjektleder Erik Eskild som i samarbeid med prosjektansvarlig Siv Staveng i Etat for utbygging og samspillsentreprenør Constructa Entreprenør AS har ansvaret for rehabiliteringen.

– Men, da jeg fikk høre at byantikvaren måtte felle en tåre etter å ha sett hvordan deler av den nye skolen blir, skjønte jeg at vi er i ferd med å lykkes. Møhlenpris oppveksttun er blitt et stjerneprosjekt, sier Eskild.

– Vi er svært godt fornøyd med kvaliteten på den håndverksmessige utførelsen og samarbeidet vi har med entreprenørene. All kompetanse de sitter på blir brukt direkte inn i planleggingen. Det har gitt mange gode løsninger, fortsetter Eskild.

Han legger ikke skjul på at førsteinntrykket av skolen som måtte stenge i 2013, var nedslående.

– Egentlig var det bare å konstatere at her er alt så dårlig at det er bare å begynne på nytt. Vi fant mer asbest enn vi hadde forestilt oss. All asbest, sopp og råte er fjernet. Nå fyller vi det gamle og verneverdige skallet med topp moderne teknikk, ventilasjonsanlegg, ny heis, mye glass og mer åpne løsninger, sier Eskild.

Vinduer, dører, rekkverk og annet er, så langt man har klart det, beholdt i sin opprinnelige form. Utbyggerne har tatt i bruk stilkopier for at alt skal være så autentisk som mulig. Det lille bassenget i kjelleren bevares, dekkes med glasset og får nytt liv som forskerrom. For å kunne få best mulig utnyttelse av romkapasiteten på skolen er det byggetet nytt teknisk rom under skoleplassen. Der ligger det blant annet ventilasjonsaggregatene.

Trappeoppgangene er beholdt i sin opprinnelige form. Rekkverkene er også tatt vare på, men kommer til å få glass øverst for å tilfredsstille dagens krav til høyde. Gamle trebjelker og -søyler er bevart gjennom hele bygget. I fløyen der skolekjøkkenet en gang lå, blir det bygget kantine. Et kaldt loft i forlengelsen av kantinen skal nå bli et bibliotek.

(Tekst: Arne Edvardsen. Bergens Tidende Nyheter 30.04.16)

Les originale artikkelen på www.bt.no.