Scenekunsthus i Bergen

Bergen kommune har fått medhold i Gulating lagmannsrett i ankesaken som gjelder nytt Scenekunsthus i Bergen og kan dermed inngå kontrakt med Constructa Entreprenør.

Den enstemmige kjennelsen fra Gulating lagmannsrett kom torsdag 8. april 2021, og Consto Bergen sin begjæring om midlertidig forføyning tas dermed ikke til følge.  

Fem tilbydere ble valgt ut til å være med i finalerunden om utbygging av nytt Scenekunsthus i Bergen, og Constructa Entreprenør ble innstilt som totalentreprenør for hele prosjektet.

– Dette betyr at vi endeleg kan gå i gang med prosjektet (bt.no) 

Parallelt med at saken har gått i rettssystemet, har kommunens representanter jobbet med å utarbeide kontraktsdokumenter så det vil ikke gå lang tid før vi blir innkalt til kontraktsmøte.

Foran oss ligger det en stor og prestisjefylt jobb som vi skal klare å løse på en måte vi kan være stolte av.