Nominert til årets skolebygg 2021

Nye Åsane videregående skole er ett av fire prosjekter som er nominert til "Årets skolebygg 2021".

Nohrcon vil med prisen ”Årets skolebygg” gjerne sette fokus på skoler og læringsmiljøer som har blitt bygd og gjenoppbygd på en god måte, slik at de kan tjene som en inspirasjonskilde for andre. Du kan lese mer og avgi din stemme her: https://nohrcon.no/nyheter/karing-av-arets-skolebygg/

Kravene for å bli nominert

Prosjektet kan være alle typer skoler og læringsmiljøer som grunnskoler, videregående skoler eller andre typer utdanningsinstitusjoner og det kan enten være en ny bygning eller et renoveringsprosjekt.

Om Nye Åsane videregående skole

Nye Åsane videregående skole speiler satsningen på fremtidens yrkesopplæring og fremstår som et signalbygg for yrkesfagene. Sammen med Åsane kulturhus er bygget en motor for å videreutvikle et levende, miljøvennlig og aktivt bydelsentrum.

Organisereringen av anlegget gir aktive første etasjer som knytter bygget til sine omgivelser. Det er lagt vekt på å legge store åpne rom-soner vendt ut mot omgivelsene, slik at livet i huset eksponeres og inviterer forbipasserende inn i huset.

En viktig del av fellesarealene er et stort innvendig torg med amfi og atrium. Fra torget er det atkomst til resten av bygget, både til skoledel og kulturdelen og biblioteket. Atriet går over fire etasjer og har glasstak. I atriet er det gangbruer og trapper. Kantinen og kafe ligger i torget.

Kulturdelen av bygget er planlagt som en arena der elever, pensjonister, barnehagebarn, kunstinteresserte, bibliotekbrukere, kulturinteresserte, kulturskoleelever, lag og foreninger møtes. Et hus for alle.

Skolen er samlet i 3 og 4 etasje, med innskårne terrasser som skalerer ned volumet og gir gode proporsjoner.

Den utvendig material og fargepaletten er valgt for å tydeliggjøre de ulike virksomhetene i bygget. De store dobbeltøye glassfasadene, sammen med gulleloksert aluminium fremhever hovedinngang, bibliotek og kulturhuset. Verkstedene er kledd med mørk bestandig tegl og skolen kroner på toppen i 3 og 4 etasje med et mykere tre utrykk.

Dette sier dommerne om Nye Åsane videregående skole

”Flott nærmiljøanlegg. Rikt anlegg med tanke på stedsutvikling med kino, kulturliv, bibliotek. Inkluderende bygg som rommer vgs, voksenopplæring og undervisning av innsatte i fengsel. Elegant og lekent inngagsparti med fint integrert og plassert kunst ("bien")."

"BREAM-Exelent med mye synlig tre - vakkert og trolig en bidragsyter til godt inneklima."

"Lyse og vennlige fellesarealer og et folkebibliotek som åpnes mot lokalsamfunnet. Møteplasser for læring og sosialisering i fellesarealer. Bruk av treverk og jordfarger skaper tiltalende rom."