Møt vår nyansatte HR-leder

Henriette Birkeland ble ansatt som HR-leder i Constructa Entreprenør i januar 2022. Henriette har master i arbeids- og organisasjonspsykologi og har tidligere arbeidserfaring fra oljebransjen og Tide Buss.

Håper flere vil begynne å ringe til meg - for nå er det mest selgere som ringer og jeg vil mye heller snakke med kollegaer i Constructra Entreprenør!!

Hva gjorde at du kom til Constructa Entreprenør?

Jeg ble nysgjerrig på stillingen ut fra annonsen. I løpet av intervjuene fikk jeg inntrykk av at ledelsen er opptatt av å ta vare på ansatte og videreutvikle de man har i organisasjonen. Dette gjorde at jeg bestemte meg for å takke ja til stillingen.

Hvorfor ble det akkurat denne retningen? (HR)

HR var et naturlig valg basert på utdannelse, men mest fordi jeg liker alle typer mennesker og elsker å snakke. Kan lytte også altså. Har lært aktiv lytting gjennom studier og øver på å praktisere dette… :)

Kommunikasjon er et svært viktig tema i psykologistudier og veldig nyttig å ta med seg inn i HR jobben.

Hva var dine første arbeidsoppgaver i Constructa Entreprenør?

Startet tidlig med å delta på/gjennomføre medarbeidersamtaler for funksjonærer og fagarbeidere. Det var en fin måte å bli kjent med nye kollegaer på. Har foreløpig vært mest på Rådhuset og Askøy, men skal i løpet av våren innom alle prosjekter.

Min dør på kontoret i Fabrikkgaten er alltid åpen om det er noen som har behov eller ønsker for en prat utenom dette.

Hva er viktig for deg etter dine første måneder i Constructa Entreprenør og hva jobber du med akkurat nå?

Det har vært veldig viktig å komme i gang med medarbeidersamtaler og å bli kjent med alle kollegaer. Jeg ønsker å være en alle ansatte kan komme til om det er saker som de har behov for å ta opp og som det kanskje er vanskelig å snakke med den nærmeste foresatte om.

Jeg vil også i tiden fremover følge opp arbeidet med å kartlegge kompetanse og kurs internt i Constructa Entreprenør. Det er min jobb å legge til rette for at ansatte får de kursene de skal ha basert på stilling og behov. Jeg har også brukt en del tid på rekruttering og har gjennomført intervjuer med både aktuelle fagarbeidere og funksjonærer. Vi kommer i tiden fremover til å sette søkelys på å være mer synlig på skoler og i andre fora hvor det kan være aktuelt å møte og rekruttere lærlinger. Ellers skal jeg også være en støttespiller for de som har personalansvar i bedriften og er opptatt av at man har gode rutiner på personaloppfølging.

Noen høydepunkter så langt?

Høydepunktene for meg har vært å få være ute i prosjektene og se hva som jobbes med der. Jeg har ingen erfaring fra byggebransjen fra før og det er derfor kjekt å få et innblikk i hva vi faktisk jobber med.

Hva er det mest givende i jobben din, slik du ser det?

Det er en veldig variert jobb, og det liker jeg. De fleste av arbeidsoppgavene mine handler om å møte mennesker og det er noe jeg får jeg mye energi av. Det er veldig tilfredsstillende å kunne hjelpe noen som har utfordringer - da føler jeg at jeg kan bidra med noe som er viktig. I tidligere arbeidssituasjoner har jeg jobbet mye med vanskelige personalsaker og det å kunne bidra til å løse disse er noe som gir meg energi. Jeg skal være en støttespiller i personalsaker og har tatt over ansvaret for å følge opp langtidssykemeldinger her i Constructa Entreprenør.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Vanligvis har jeg et intervju eller to. Noen dager er det intervjuer og medarbeidersamtaler hele dagen og andre dager er det oppdatering av dokumenter og kompetanseplaner.