Midtbygget - nytt prosjekt i Kronstadparken

Rammetillatelse er mottatt for Midtbygget, et nytt prosjekt i Kronstadparken. Prosjektet utvikles for Bara Eiendom AS og blir Constructa Entreprenør sitt sjuende prosjekt for Bara.

Illustrasjon fra Grieg Arkitekter AS; Midtbygget sett fra sør

Midtbygget er et kontorbygg med to etasjer under bakken og fem hhv åtte etasjer over bakken i tre sammenbygde huskropper. Samlet areal omlag 14 000 m2 BTA.

Plassering av bygget er ute på den gamle parkeringsplassen i Kronstadparken, sør for Buebygget som pt. er under bygging.

Forprosjektet vil starte opp umiddelbart og  videre detaljprosjektering følger deretter. Tenkt byggestart – med forbehold om byggherrens beslutning – sensommer/høst 2022.

Mer informasjon om Bara Eiendom AS her:

https://baraeiendom.no/

Bara Eiendom AS

Bara Eiendom er et ambisiøst eiendomsselskap som brenner for byutviking. Selskapet feiret sitt 100 års jubileum i 2014.