Kranselag for Bergen Rådhus

Bergen Kommune inviterte til kranselag for Bergen Rådhus onsdag 1. desember 2021.

Kranselag:

(fra store norske leksikon)

Kranselag, sperreskål, mønsåsfest, fest gitt av byggherren for arbeiderne på bygg når mønsåskransen er reist. Ble markert ved at snekkerne satte opp en krans eller lite tre i mønet når huset var under tak.

Etter at bygget var under tak spanderte byggherren en fest for arbeiderne, som regel innen én uke. Hvis festen ble holdt i tide hang snekkerne opp et flagg eller en blomsterkrans på bygget, hvis ikke kunne snekkerne henge opp en fillemann eller mønsåskall.

Det finnes lignende tradisjoner i mange europeiske land. I Danmark brukes ofte tre kranser i sperrene, i Polen brukes en grønn busk sammen med siste taksperre. I land som Nederland er pannenbier (taksteinsøl) vanlig.

Willy-Andre Gjesdal, direktør for Etat for utbygging i Bergen Kommune, ønsket velkommen og holdt tale. Det ble servert snitter og kake til alle og det ryktes at vår prosjektsjef Kari Saarisilta tok på seg å organisere god flyt ved dessertbordet.

Kranselaget ble gjennomført i Grand Selskapslokaler i Bergen sentrum med deltakere fra Bergen Kommune, brukere av rådhuset, de tre hovedentreprenørene samt underentreprenører og leverandører.