Kontrakt signert for Nye Askøy videregående skole

Avtalen mellom Constructa Entreprenør og Vestland fylkeskommune er signert. Riving av barnehage samt etablering av anleggsvei må utføres før arbeidet med selve skolen kan starte.

I mai 2019 signerte Constructa Entreprenør kontrakten for Samspillsfasen for Nye Askøy videregående skole. Vi har vært gjennom en krevende prosess sammen med brukere, byggherre og myndigheter frem til forprosjektet ble levert i september 2020.

Ny områdeplan for Myrane ble vedtatt i mai 2020. Områdeplanen påvirker prosjektet i stor grad både utomhus og for bestemmelser med tanke på rekkefølgebestemmelser og kartlegging og måling av støy.  I slutten av september 2020 vedtok Fylkestinget gjennomføring av prosjektet, og kontrakt ble signert på hovedkontoret til Consctructa Entreprenør torsdag 11. mars 2021. 

Tore Lindborg og Anders Marum Flaa hos Constructa Entreprenør skal endelig få skikkelig fotfeste på Askøy

Kontraktssum er 420 mill. og prosjektet ferdigstilles våren 2024.