INFORMASJON TIL KUNDER, LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi ønsker med dette å gi følgende informasjon til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere:

Constructa Entreprenør AS (org.nr. 990 702 411) («Constructa») er et heleid datterselskap av Veidekke Entreprenør AS (org. nr. 984 024 290) («Veidekke»).

Constructa og Veidekke skal nå gjennomføre en fusjon. Constructa er overdragende selskap og Veidekke er overtakende selskap. Constructas eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal overdras til Veidekke. Kreditorvarsel ble kunngjort i Foretaksregisteret 31. mars 2023.

Etter planen skal fusjonen ha virkning fra og med 1. juni 2023. Ny juridisk enhet og kontaktinformasjon vil da bli:

Veidekke Entreprenør AS, org.nr 984 024 290.

Forretningsadresse: Skabos vei 4, 0278 Oslo.

* * *

Constructa blir en del av Veidekke Bygg Bergen i FO Vest med kontorlokasjon i Fantoftparken og Kronstadparken.

Besøksadresser:            

Fantoftvegen 2, 5072 Bergen

Fabrikkgaten 6, 5059 Bergen

Postadresse:                  

Pb 6005 Postterminalen, 5892 Bergen

* * *

Informasjon om fakturering til Veidekke Bygg Bergen

Fakturaadresse:                         

Veidekke Entreprenør AS

ECIT Org.nr. NO 984 024 290 MVA

Postboks 26, 7897 Limingen

Det er kun fakturaer som skal sendes til denne adressen. All annen post skal sendes til vår vanlige postadresse.

EHF faktura

Fakturaer til Veidekke Bygg Bergen skal sendes som EHF faktura. EHF sikrer rask behandling og økt kvalitet på faktura informasjon.

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, er det viktig at det alltid er påført vårt prosjektnummer / avdelingsnummer. Fakturaer uten prosjektnummer / avdelingsnummer kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert. Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

  • Det er viktig at prosjektnummeret / avdelingsnummer plasseres riktig i overføringsfilen. Nummeret skal legges i ett av disse feltene:
  1. cbc:ProjectReference
  2. cbc:AccountingCost
  3. cac:OrderReference/cbc:ID
  4. cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
  5. cbc:Note
  6. cbc:BuyerReference
  • Fakturabilde skal alltid følge med, enten i PDF- eller TIF-format.
  • Filnavn-prefiksene må være lik. For eksempel faktura123.xml og faktura123.pdf.

Faktura pr. e-post

Fakturaer kan unntaksvis sendes på e-post til følgende adresse: 

faktura.entreprenor@veidekke.no

Fakturaen skal ligge som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format. Det må kun være en faktura pr. e-post og fakturanummer bør stå i emnefeltet. Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF -filen og kan være maks 100 Mb.

Vi viser til våre nettsider https://www.veidekke.no/kontakt-oss/fakturainformasjon/

for ytterligere informasjon om forsendelse av faktura.

For spørsmål angående faktura ta kontakt pr e-post: leverandor.vde@veidekke.no 

* * *

Dere vil ha samme kontaktperson som tidligere.

Vi har som målsetning at det gode samarbeidet med våre kunder og samarbeidspartnere skal fortsette uendret, og ser frem til å videreføre den høye kvaliteten og kundefokuset dere har erfart med Constructa i Veidekke.

Nye prosjektnummer i Veidekke Entreprenør