Constructa vant designkonkurranse om Vossabadet

Vossabadet har vært lyst ut som pris- og designkonkurranse med frist 29.2.2016. Voss kommune mottok 5 tilbud. Etter gjennomgang av tilbudene satt kommunen igjen med 4 gyldige tilbud.
Bedømmelseskomiteen har innstilt Constructa Entreprenør AS med arkitekt HLM Arkitektur AS, som vinner av konkurransen. Tilbudspris er kr. 91 mill. eks. mva. Klagefristen var satt til onsdag 30. mars 2016 og avgjørelse var først endelig etter dette.
Vinnerutkastet førte til ny behandling da vedtaket i kommunestyret forutsatt at Vossabadet må opp igjen som sak dersom kostnaden oversteg kr. 86,66 mill. inkl. mva. Behandlingen i kommunestyret vil legge føringer for samspillfasen, en viktig del av konkurransen der Voss kommune sammen med vinneren skal gå gjennom prosjektet og gjøre forbedringer og nødvendige endringer i nært samarbeid med de ulike brukergruppene og etter føringer fra kommunestyret. Samspillfasen starter opp 6. april og varer ut juni. Endelig avgjørelse om kontraktinngåelse skjer først etter at samspillfasen er avsluttet.
Dersom kommunestyret vedtar å gjennomføre prosjektet, er forventet byggestart august 2016. Det er planlagt 1-års byggetid.

(Tekst: Voss Kommune, Nyheter / Kunngjøringer, 10.03.2016).