Constructa tildelt jobber for 1,1 milliarder kroner

Constructa Entreprenør er blitt tildelt totalentreprisekontrakter for Nye Åsane videregående skole (kontraktsum: Ca. MNOK 556 inkl. mva) og Sandsli sykehjem (kontraktsum: Ca. MNOK 465 inkl. mva). Videre har selskapet inngått totalentreprisekontrakt for bygging av nytt svømmeanlegg – Vossabadet – på Voss (Kontraktsummen er ca 113 inkl mva).

Nye Åsane videregående skole

Hordaland Fylkeskommune skal bygge Nye Åsane videregående skole bestående av yrkesfag, samt kulturhus og folkebibliotek for bydelen og kulturfunksjon for Bergen Kommune. Skolen etableres sentralt i Åsane, ved Åsane Senter på tomten der dagens U Pihls skole ligger. Skolen omfatter ca 17 900 m2 BTA . Constructa gikk seirende ut av avholdt totalentreprisekonkurranse. Evalueringskriteriene ble basert på evaluering av løsning , pris , samspills- og gjennomføringskompetanse. Prosjekteringsarbeider starter opp i forprosjekt i desember 2016. Under forutsetning vedtatt utbygging i Fylkestinget i 2017 er byggestart planlagt i april 2018 og ferdigstillelse 1. juni 2020.

Sandsli sykehjem

Byggherre for Sandsli sykehjem er Bergen Kommune. Prosjektet omfatter 120 sykehjemsplasser, 30 omsorgsboliger samt fellesarealer, garasjeanlegg mv. Samlet areal er ca 17 750 m2 BTA. Nybygget skal føres opp etter passivhusstandard. Kontrakten tildeles etter avsluttet totalentreprisekonkurranse. Byggestart er planlagt i begynnelsen av 2017 . Ferdigstillelse – i begynnelsen av 2019.

Vossabadet

Vossabadet er tildelt etter en totalentreprisekonkurranse med evalueringskriterier både på løsning , pris, samspills- og gjennomføringskompetanse. Prosjektet omfatter et 25 meters svømmebasseng, stupebasseng og opplæringsbasseng. Videre garderober, tribune, tekniske arealer , vrimle- og fellesarealer. Areal er ca 4 000 m2 BTA. Byggingen har startet og ferdigstillelse planlegges høsten 2017.

Constructa Entreprenør AS er Bergens største lokaleide entreprenørselskap med omsetning i 2015 på ca 1 milliard. Selskapets ordrereserve er ca 2 milliarder der ovennevnte oppdrag er del av denne.