Constructa Entreprenør ISO 9001 og 14001 sertifisert

ISO 9001 og 14001 sertifisert bedrift

Constructa Entreprenør er stolt av å ha etablert ISO-sertifisering innenfor kvalitetsledelse og miljøledelse.

Dette er et kvalitetsstempel for Constructa Entreprenør, og viser at vi arbeider kontinuerlig med forbedring og er et spesielt godt verktøy for å redusere feil.

Sertifiseringen er et resultat av systematisk arbeid for å sikre kvalitet og prosesser i hele organisasjonen fra planlegging av tilbud til ferdig levert bygg, og er gjennomført av vår HMS og KS avdeling.

 

ISO 9001 standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse: 

- Kundefokus

- Lederskap

- Menneskers engasjement

- Prosesstankegang

- Forbedring

- Bevisbasert beslutningstaking

- Relasjonsledelse

 

 

Hovedelementene i 14001 standarden for miljøledelse er: 

- Miljøpolitikk

- Planlegging

- Iverksettelse og drift

- Kontroll og utbedring

- Ledelsesevaluering